(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Tháng 7 năm 2016
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 26/10/2016 Lượt xem: 29

Nguồn: Trích báo cáo Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 năm 2016 Cục Thống kê Đà Nẵng

Công nghiệp * Chính thức tháng 6/2016, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,93% so với tháng 6/2015. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 17,77%; công nghiệp chế biến tăng 11,62%; công nghiệp điện tăng 8,07%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,84%.

Một số ngành tăng mạnh so tháng 6/2015 như: Sản xuất sản phẩm từ cao su plastic tăng 28%; Sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 34,38%; Sản xuất các sản phẩm kim loại tăng 19,88%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 35,43%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 22,31%.

Cộng dồn chính thức 6 tháng đầu năm 2016: Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn thành phố tăng 11,23% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp khai thác tăng 17,48%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,12%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 11,18%, sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 10,33%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 6 tháng đầu năm 2016 tăng 7,57% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 19,35%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 23,33%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 21,63%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 28,23%... Các ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: Chế biến thực phẩm; Dệt; sản xuất xe có động cơ.

Tại thời điểm 01/7/2016, chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến chế tạo giảm 26,13% so với cùng thời điểm năm 2015. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng hơn so với mức chung: chế biến thực phẩm tăng 7,33%; Dệt tăng 89,32%, sản pẩm điện tử, máy vi tính tăng 87,40%; sản xuất xe có động cơ tăng 125,83%, ... Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm hơn so với mức chung: Sản phẩm từ giấy giảm 32,98%, sản phẩm ngành sản xuất thuốc, hóa dược liệu và dược liệu giảm 91,01%, sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic giảm 39,58%, ...

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm cuối tháng 6/2016 tăng 3,42% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến, chế tạo tăng 3,79%; khu vực doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất điện, khí đốt giảm 0,47%; khu vực doanh nghiệp hoạt động trong ngành khai khoáng giảm 4,3%, doanh nghiệp hoạt động trong ngành cung cấp nước, xử lý rác thải giảm 1,39%.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2016 ước tăng 2,69% so với tháng trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ bằng 98,53%; Công nghiệp chế biến tăng 4,03%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện bằng 97,92%; Sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 0,82% so với tháng 6/2016.

So với cùng kỳ tháng 7/2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2016 tăng 11,83%. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ tăng 3,57%; công nghiệp chế biến tăng 13,13%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 7,76%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 8,96%.

Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 40,08%; Sản xuất sản phẩm điện tử; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 36,56%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 29,63%; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 24,2%. Các ngành SX giảm sút: ngành dệt giảm 23,85%; ngành sản xuất trang phục giảm 3,51%, sản xuất xe có động cơ giảm 8,52%.

* Ước cộng dồn 7 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,32%, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 14,69%; công nghiệp chế biến tăng 11,45%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 10,59%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 10,12% so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với 7 tháng đầu năm 2015: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 21,99%, Sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 29,29%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 25,05%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 19,85%...

Một số ngành SX giảm sút: Ngành chế biến thực phẩm giảm 1,43%; ngành Dệt giảm 16,5%; sản xuất các sản phẩm từ giấy giảm 4%; sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu giảm 0,14%, sản xuất xe có động cơ giảm 2,18% so với 7 tháng đầu năm 2015.

So với cùng kỳ năm trước, 7 tháng đầu năm 2016 một số sản phẩm có sản lượng tăng khá như đá xây dựng tăng 14,69%; thịt cá đông lạnh tăng 345,91%; hộp và thùng bằng bìa giấy nhăn và bìa nhăn tăng 77,88%; Xăm dung cho xe buýt, xe tải hoặc máy bay tăng 15,23%; Clanke xi măng tăng 18,61%; Bê tông tươi tăng 45,64%; Thanh, que sắt hoặc thép không hợp kim được cán nóng tăng 18,65%; ... Một số sản phẩm bị giảm mạnh như: mực đông lạnh giảm 79,80%; quần áo bảo hộ lao động giảm 34,95%; bộ quần áo thể thao giảm 25,84%; lưới đánh cá giảm 29,67%.

Nông nghiệp* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt: lúa 2.583 ha, ngô 219 ha, khoai lang 147 ha, rau, đậu 290 ha, mía 160 ha, cây hoa 19 ha, lạc 97 ha. So với cùng kỳ năm trước diện tích gieo trồng lúa tăng 8,01%; ngô giảm 2,02%; khoai lang tăng 5,4%; rau đậu tăng 6,89%; mía tăng 5,96%; cây hoa giảm 15%, lạc giảm 0,82%.

Vụ Mùa năm 2016, điều kiện thời tiết nắng nóng khô hạn và được dự báo thiếu nước trong sản xuất, các cơ quan chuyên ngành đã tập trung chỉ đạo sản xuất các giống lúa trung, ngắn ngày có chất lượng, thích nghi với điều kiện thời tiết khí hậu để đối phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và hạn chế rủi ro.

Tình hình sinh vật có hại trên cây lúa và các loại cây trồng khác có nhiều đối tượng phát sinh gây hại, đặc biệt là chuột do nhiều năm trở lại đây không có lũ lụt xảy ra nên diện tích chuột phá hại tăng cao. Tuy nhiên, bà con nông dân thường xuyên tổ chức diệt chuột tại các cánh đồng và các cơ quan chuyên ngành thường xuyên tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân trong công tác phòng và chống các dịch bệnh có hại cho cây trồng.

Để hạn chế sâu bệnh phát triển và các loại cây trồng phát triển tốt trong thời gian đến, cơ quan chuyên ngành đã triển khai hướng dẫn và phối hợp với bà con nông dân thường xuyên theo dõi và làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng. Phân công cán bộ bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh hại để đề xuất biện pháp xử lý. Hỗ trợ thuốc cho nhân dân diệt chuột, chỉ đạo xử lý bệnh thường xuyên và liên tục.

* Chăn nuôi: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Chỉ thị số 10, Các cơ quan ban ngành đã tăng cường chỉ đạo triển khai công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, thanh tra, kiểm tra vệ sinh thú y. Tính đến thời điểm hiện tại đã phát hiện và xử lý 66 trường hợp vi phạm, phạt tiền 133,5 triệu đồng.

Tính đến thời điểm cuối tháng 7/2016, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau:

+ Tổng số lượng trâu 2.090 con, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng bò 17.005 con, tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng lợn 78.584 con, tăng 4,95% so với cùng kỳ năm 2015;

+ Tổng đàn gia cầm 781 ngàn con, tăng 0,53% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó: đàn gà 385,1 ngàn con, tăng 3,65% so với cùng kỳ năm 2015.

Nhìn chung, các tổng đàn như trâu, bò, lợn có tăng so cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân là do công tác phòng dịch bệnh tốt ở địa phương rủi ro thấp, hiệu quả kinh tế cao nên bà con nông dân đầu tư. Tổng đàn gia cầm có thay đổi nhưng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2015.

Tính từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố ổn định, các cơ quan chức năng đã tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, làm tốt công tác tiêm phòng vắc- xin lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh, bệnh dại…, ứng phó và xử lý kịp thời với thông tin, tình hình dịch bệnh, nhờ đó dịch bệnh luôn được kiểm soát.

Lâm nghiệp: Nhằm mục tiêu thực hiện “ Năm Lâm nghiệp 2016”, từ đầu năm đến nay các cơ quan ban, ngành đã tập trung nguồn lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, chỉ đạo, xử lý các vụ việc xâm hại rừng trái phép. Đầu năm 2016 không phát sinh diện tích rừng trồng mới tập trung.

Tính từ đầu năm đến tháng 7/2016 đã xảy ra 07 vụ cháy rừng trên diện tích 19,11 ha (gồm 3,94 ha rừng trồng và 15,17 ha cây bụi, lau lách). Lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo lực lượng chức năng của ngành phối hợp với ngành, địa phương liên quan kịp thời ứng phó xử lý, khắc phục hậu quả các vụ cháy.

Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 7 tháng đầu năm 2016 ước đạt 10.300 m3, tăng 23,72% ; Sản lượng củi khai thác ước đạt 53.408 Ster, tăng 0,27% so với 7 tháng đầu năm 2015. Diện tích rừng khoán bảo vệ là 15.233 ha.

Thủy sản: Sản lượng thủy sản tháng 7/2016 ước đạt 2.835 tấn, bằng 88,78% so với cùng kỳ tháng 7/2015, trong đó sản lượng khai thác hải sản ước đạt 2.834 tấn, bằng 88,84% so với tháng 7/2015. Sản lượng thủy sản cộng dồn 7 tháng đầu năm 2016 ước đạt 22.033 tấn, bằng 97,13%, trong đó sản lượng khai thác đạt 21.922 tấn, bằng 97,09% so với 7 tháng đầu năm 2015.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn khá thuận lợi, đến nay các hộ nuôi tôm nước lợ (tôm thẻ chân trắng) đã thu hoạch vụ 1 năm 2016. Tình hình dịch bệnh nuôi trồng thủy sản trong nuôi trồng thủy sản không xảy ra trên địa bàn, các cơ quan chuyên ngành đang phối hợp với các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và tập trung hỗ trợ, xây dựng mô hình nuôi các đối tượng nuôi mới, hiệu quả kinh tế cao.

Sản lượng nuôi trồng 7 tháng đầu năm 2016 đạt 110,5 tấn, trong đó 18,6 tấn tôm, nhìn chung sản lượng nuôi trồng thủy sản có tăng so với cùng kỳ năm 2016 (tăng 6,76%, tương ứng sản lượng nuôi trồng tăng thêm 7 tấn).

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thủy sản trong thời gian tới, Lãnh đạo UBND thành phố cùng các Sở ban ngành tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn về việc xả bản đối với tàu cá dưới 20CV và thúng máy, triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong việc đẩy mạnh tiêu thụ hải sản để bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.

Lưu chuyển hàng hoá* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tháng 7/2016 đạt 5.845 tỷ đồng, tăng 4,9% so tháng trước và tăng 7,73% so với cùng kỳ tháng 7 năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 308 tỷ đồng, tăng 0,66% so tháng trước và bằng 80,37% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 3.456 tỷ đồng, tăng 6,47% so tháng trước, tăng 14,17% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế cá thể đạt 1.754 tỷ đồng, tăng 2,7% so tháng trước, tăng 4,01% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 326 tỷ đồng, tăng 4,82% so tháng trước, bằng 99,71% so cùng kỳ tháng 7 năm 2015.

Trong tổng mức: nhóm thương nghiệp tăng 3,37%; nhóm khách sạn giảm 1,87%, nhà hàng tăng 15,12%; du lịch tăng 28,07%; dịch vụ tăng 24,27% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2015.

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 7 tháng đầu năm 2016 đạt 37.823 tỷ đồng, tăng 7,03% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 1.936 tỷ đồng, bằng 73,16% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 21.899 tỷ đồng, tăng 15,87%; Kinh tế cá thể đạt 11.877 tỷ đồng, bằng 99,24%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.106 tỷ đồng, tăng 16,07% so 7 tháng đầu năm 2015.

Trong tổng mức: Thương nghiệp tăng 3,11% so cùng kỳ năm trước; lưu trú tăng 11,42%; nhà hàng tăng 12,63% so cùng kỳ; du lịch tăng 50,06%; dịch vụ tăng 12,08% so 7 tháng đầu năm 2015.

Ngành ăn uống: Ước tháng 7/2016 doanh thu ngành ăn uống ước đạt 794 tỷ đồng, tăng 6,11% so với tháng trước và tăng 15,12% so với cùng kỳ tháng 7/2015. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2016, doanh thu ngành ăn uống là 5.147 tỷ đồng, tăng 12,63% so với 7 tháng đầu năm 2015.

Doanh thu ngành lữ hành và lưu trú ước tháng 7/2016 đạt 591 tỷ đồng, tăng 5,82% so với tháng trước và tăng 3,45% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2015. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2016, doanh thu ngành lữ hành lưu trú đạt 3.506 tỷ đồng, tăng 18,55% so với 7 tháng đầu năm 2015. Trong đó:

Hoạt động lưu trú tháng 7/2016 ước đạt 461 tỷ đồng, tăng 6,27% so với tháng trước và bằng 98,13% so với cùng kỳ năm 2015; cộng dồn 7 tháng đầu năm 2016 đạt 2.687 tỷ đồng, tăng 11,42% so với 7 tháng đầu năm 2015.

Hoạt động du lịch lữ hành tháng 7/2016 đạt 130 tỷ đồng, tăng 4,22% so với tháng trước và tăng 28,07% so với tháng 7/2015; cộng dồn 7 tháng đầu năm 2016 đạt 819 tỷ đồng, tăng 50,06% so với 7 tháng đầu năm 2015.

Tổng lượt khách phục vụ tháng 7/2016 là 408 nghìn lượt, tăng 2,47% so với tháng trước và tăng 5,04% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: lượt khách lữ hành là 34,2 nghìn lượt khách, tăng 4,31% so tháng trước và bằng 89,63% so với cùng tháng năm trước, lượt khách lưu trú là 373,6 nghìn lượt khách, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 6,72% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2015. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2016, tổng lượt khách phục vụ 2.521 lượt, tăng 12,81% so với 7 tháng đầu năm 2015.

Dịch vụ vận tải:Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ, đường thủy và dịch vụ vận tải tháng 7/2016 ước đạt 754 tỷ đồng, tăng 22,75% so cùng kỳ năm 2015; và tăng 4,02% so với tháng trước. Cụ thể từng ngành vận tải như sau:

- Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 221 tỷ đồng, tăng 49,57% so cùng kỳ năm 2015; và tăng 2,74% so với tháng trước (do hoạt động của công ty cáp treo Bà Nà tăng hơn 30%, Công ty vận tải Phú Hoàng tăng trên 19%);

- Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 365 tỷ đồng, tăng 19,91% so cùng kỳ năm 2015; và tăng 4,81% so với tháng trước.

- Doanh thu dịch vụ vận tải ước đạt 167 tỷ đồng, tăng 3,52% so cùng kỳ năm 2015; và tăng 4,05% so với tháng trước.

Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách tháng 7/2016 đạt 112 triệu Hk.km, tăng 43% so cùng kỳ năm 2015; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 278 triệu T.km, tăng 9,3% so cùng kỳ năm 2015.

Tháng 7/2016 doanh thu ngành vận tải nhà nước ước đạt 119 tỷ đồng, tăng 14,6% so với tháng trước và tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu ngành vận tải ngoài nhà nước ước đạt 608 tỷ đồng, tăng 1,98% so với tháng trước và tăng 17,05% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu vận tải có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,7 tỷ đồng, tăng 24,1% so với tháng trước và gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, doanh thu vận tải cá thể ước đạt 25,3 tỷ đồng, tăng 7,99% so với tháng trước và bằng 78,05% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế doanh thu ngành vận tải 7 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4.650 tỷ đồng, tăng 11,04% so cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2015. Trong đó, vận tải hành khách đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 32,2%; vận tải hàng hóa đạt 2.327 tỷ đồng, tăng 6,05%; dịch vụ vận tải đạt 1.102 tỷ đồng và tăng 3% so 7 tháng đầu năm 2015. Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách 7 tháng đầu năm 2016 đạt 726 triệu Hk.km, tăng 23,43% so 7 tháng đầu năm 2015; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 1.836 triệu T.km, tăng 4,61% so 7 tháng đầu năm 2015.

Theo loại hình, 7 tháng đầu năm 2016, doanh thu vận tải nhà nước giảm 5,36%; doanh thu vận tải ngoài nhà nước tăng 17,05%; doanh thu vận tải có vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 2 lần; doanh thu vận tải cá thể giảm 13,64% so với 7 tháng đầu năm 2015.

* Hàng hoá thông qua cảng:Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tháng 7/2016 ước đạt 610 nghìn tấn, tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 93,21% so với tháng trước. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 190 nghìn tấn, bằng 88,2% so với cùng kỳ và bằng 92,43% so với tháng trước; hàng nhập khẩu đạt 180 nghìn tấn, bằng 90,91% so với tháng trước và bằng 98,4% so với cùng kỳ 2015; hàng nội địa đạt 240 nghìn tấn, bằng 95,66% so với tháng trước và tăng 27,46% so với cùng kỳ; hàng Container ước đạt 300 nghìn tấn, bằng 85,23% so với tháng trước và bằng 87,55% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2016, sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 4.099 nghìn tấn, tăng 11,29% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng xuất khẩu tăng 5,92%; hàng nhập khẩu tăng 18,88%; hàng nội địa tăng 10,02% và hàng container tăng 12,21% so với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2015.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2016 tăng 0,29% so tháng trước. CPI tháng 7/2016 tăng do nhóm lương thực tăng 0,05%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,19%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,36%; may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,02%; Giao thông tăng 1,19%; nhà ở, chất đốt và VLXD tăng 0,49%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,2%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,59%.

Chỉ số giá thực phẩm giảm 0,15% so với tháng trước. Nhóm bưu chính viễn thông có chỉ số giá ổn định.

Giá vàng tăng 5%; Giá đô la Mỹ giảm 0,2% so với tháng 6/2016.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2016 tăng 1,87% so tháng 7/2015. Trong đó: Nhóm hàng ăn uống tăng 1,45%; Nhóm may mặc mũ nón tăng 1,81%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,28%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,6%; Nhà ở điện nước và chất đốt tăng 1,12%; Nhóm thực phẩm tăng 2,11%; Đồ uống và thuốc lá tăng 1,48%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 1,07%; Giáo dục tăng 5,27%…; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 24,53%; Riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,76% và giao thông giảm 5,9%.

Giá vàng tăng 11,8%; Giá đô la Mỹ tăng 3,1% so với tháng 7/2015.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2016 tăng 1,75% so với tháng 12 năm trước. Trong đó: Nhóm hàng ăn uống tăng 1,35%; Nhóm may mặc mũ nón tăng 0,66%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,64%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,19%; Nhà ở điện nước và chất đốt tăng 1,24%; Nhóm thực phẩm tăng 1,75%; Đồ uống và thuốc lá tăng 1,01%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,58%; Giáo dục tăng 2,46%…; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 23,95%; Riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,46% và giao thông giảm 2,4%.

Giá vàng tăng 16,49%; Giá đô la Mỹ giảm 0,78% so với tháng 12/2015.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng đầu năm 2016 so với bình quân cùng kỳ năm 2015 tăng 1,13%. Những nhóm hàng tăng cao so với mức tăng bình quân chung như: thuốc và dịch vụ y tế tăng 17,12%; giáo dục tăng 4,56%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,07%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,66%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 2%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,03%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,39%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,24%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,17%. Nhóm giao thông giảm mạnh 8,29%; bưu chính viễn thông giảm 0,67% so bình quân 7 tháng đầu năm 2015.

Giá vàng tăng 2,91%; Giá đô la Mỹ tăng 3,93% so với bình quân 7 tháng đầu năm 2015.

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn ước tháng 7 năm 2016 thực hiện được 576 tỷ đồng, tăng 84,31% so với cùng kỳ năm 2015, và tăng 7,66% so với tháng trước. Trong đó: vốn nhà nước cấp tỉnh ước đạt 569 tỷ đồng, tăng 88,95% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,23% so với tháng trước; vốn nhà nước cấp huyện đạt 7,58 tỷ đồng, bằng 64,84% so với cùng kỳ năm trước và bằng 51,71% so với tháng trước.

* Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2016, vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước 2.335 tỷ đồng, đạt 53,32% kế hoạch năm 2016. Trong đó, vốn nhà nước cấp tỉnh 2.283 tỷ đồng, vốn nhà nước cấp huyện đạt 51,7 tỷ đồng.

* Tình hình một số công trình trọng điểm

+ Trung tâm hành chính thành phố: Tính từ khi khởi công đến 15/5/2016 công trình đã thực hiện được 1.848 tỷ đồng, đạt 95% so với tổng mức đầu tư, một số hạng mục công trình phụ vẫn đang tiếp tục triển khai.

+ Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi: Tính từ khi khởi công đến 15/7/2016 công trình đã thực hiện được 259,8 tỷ đồng, đạt 78,61% so với tổng mức đầu tư. Từ đầu năm 2016 đến nay công trình thực hiện được 33,4 tỷ đồng, riêng trong tháng 7/2016 công trình đã thực hiện được 4,9 tỷ đồng. Công trình hiện đã hoàn thành phần móng và bê tông khán đài A và khán đài B; đang xây và trát tường, xây lối lên khán đài, đồng thời thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng sân bóng

+ Công trình nhà ở xã hội: Tính từ khi khởi công đến 15/7/2016 đã thực hiện được 1.738 tỷ đồng, đạt 92,7% so với tổng mức. Từ đầu năm 2016 đến nay dự án đã thực hiện được 23,6 tỷ đồng đạt 24,07% kế hoạch được giao. Riêng trong tháng 7/2016 công trình đã thực hiện được 2 tỷ đồng.

+ Dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng: được phê duyệt tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 4/3/2014. Theo Quyết định số 6169/QĐ-UBND ngày 11/12/2015, Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 25/1/2016, Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 19/5/2016, Công văn số 1740/VP-QLĐTư ngày 14/6/2016 kế hoạch vốn năm 2016 dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được bố trí 335,176 tỷ đồng, cụ thể: Vốn NSTW : 300.676 tỷ đồng, trong đó Chuẩn bị đầu tư là 1,676 tỷ đồng ; Thực hiện dự án là : 299,00 tỷ đồng. Vốn NSĐP là 34,5 tỷ đồng

+ Nhóm công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017: Với tổng mức đầu tư cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường phục vụ Tuần lễ APEC 2017 hơn 240 tỷ đồng do UBND thành phố làm chủ đầu tư. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương đối với các tuyến đường đối ngoại, đối với các tuyến đường đối nội sẽ đầu tư bằng ngân sách thành phố và xã hội hóa đang được các các đơn vị thi công gấp rút triển khai. Dự kiến sẽ hoàn thành chậm nhất vào quý 1 năm 2017.

Hiện Đà Nẵng đã thu hút được 410 dự án FDI với tổng vốn đăng kí đạt gần 3,68 tỷ USD. Riêng trong năm 2015, doanh thu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 776 triệu USD, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 522 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 112 triệu USD, tăng 1,42 lần so với năm 2014. Đến thời điểm hiện tại, tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI lên đến hơn 48.000 người. Singapore hiện là nhà đầu tư lớn nhất về số dự án đầu tư với 22 dự án và đứng đầu về tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 782 triệu USD. Các dự án đầu tư của Singapore tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, bất động sản, xây dựng, giáo dục...

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2016 của TP Đà Nẵng đạt 106 triệu USD, bằng 97,98% so tháng trước, và tăng 0,28% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước bằng 79,53% so cùng kỳ và bằng 79,29% so tháng trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,9% so cùng kỳ và tăng 3,28% so tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân tăng 1,05% so cùng kỳ và tăng 7,49% so tháng trước.

Hàng thủy hải sản ước đạt 11,9 triệu USD, tăng 1,43% so cùng kỳ năm 2015; Hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 94,1 triệu USD, tăng 0,13% so cùng kỳ năm 2015.

* Ước cộng dồn 7 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 667 triệu USD, tăng 5,04% so với 7 tháng đầu năm 2015. Trong đó: Hàng thủy hải sản ước đạt 70,7 triệu USD, bằng 94,08% ; Hàng CN-TTCN ước đạt 596,4 triệu USD, tăng 6,5% so 7 tháng đầu năm 2015. Hàng nông lâm sản ước đạt 0,076 triệu USD, bằng 0,01% so tổng KNXK hàng hóa của TP Đà Nẵng.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2016 đạt 95,4 triệu USD bằng 91,64% so cùng kỳ năm trước và tăng 5,08% so tháng trước. Trong đó: kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 36,2 triệu USD, bằng 99,56% so cùng kỳ và tăng 16,95% so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt 40,3 triệu USD, tăng 3,14% so cùng kỳ và tăng 8,88% so tháng trước; khu vực kinh tế nhà nước đạt 18,8 triệu USD, bằng 65,79% so với cùng kỳ và bằng 82,7% so với tháng trước.

* Ước tính kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2016 là 605 triệu USD, bằng 99,86% so với 7 tháng đầu năm 2015. Trong đó: khu vực kinh tế tư nhân đạt 249 triệu USD, tăng 3,37% so cùng kỳ, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 228 triệu USD, tăng 1,41%; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế nhà nước đạt 127,8 triệu USD, bằng 91,31% so với 7 tháng đầu năm 2015.

Trong tháng 7/2016, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 357 doanh nghiệp (104 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 7.470 lao động (trong đó 2.845 nữ). Nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 4.495 người, lao động phổ thông 2.975 người. Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho 1.064 lao động (440 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 743 người, lao động phổ thông 321 người. Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển tại phiên giao dịch có 728 lao động được chắp nối, giới thiệu thành công (288 nữ). Trong đó, lao động có tay nghề 524 người, lao động phổ thông 204 người.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 17 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 1.770 doanh nghiệp (791 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 32.190 lao động (trong đó 12.489 nữ). Nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 18.760 người, lao động phổ thông 13.430 người. Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho 5.192 lao động (2.521 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 3.921 người, lao động phổ thông 1.251 người. Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển tại phiên giao dịch có 4.085 lao động được chắp nối, giới thiệu thành công (1.994 nữ). Trong đó, lao động có tay nghề 3.084 người, lao động phổ thông 1.001 người.

Trong tháng 7/2016, thành phố thẩm định và cấp giấp phép cho 31 lao động người nước ngoài, xác nhận 15 trường hợp không thuộc diện cấp phép; tiếp nhận 1.652 người lao động đăng ký thất nghiệp, đã thẩm định và có quyết định hưởng trợ cấp BHTN hàng tháng cho 1.463 trường hợp. Từ đầu năm đến ngày 31/7/2016, thành phố đã cấp phép lao động nước ngoài cho 191 trường hợp, xác nhận không thuộc diện cấp phép cho 61 trường hợp. Thành phố đã tiếp nhận 5.782 người lao động đăng ký thất nghiệp, đã thẩm định và có quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 4.667 trường hợp.

Thành phố vừa ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu đến năm 2020, 90% cán bộ xã được đào tạo từ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 80% công chức xã là Đảng viên được đào tạo từ trung cấp lý luận chính trị trở lên; trên 70% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; trên 90% cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và chuyên viên chính; và 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Tính đến tháng 12-2015, tổng số cán bộ, công chức, hợp đồng lao động trong chức danh công chức và người lao động tại các phường, xã trên địa bàn là 1251 người, tổng số người hoạt động không chuyên trách phường, xã là 1264 người.

Chính sách cho các đối tượng:Lãnh đạo thành phố đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mộ chí Nghĩa trang liệt sỹ phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, với tổng mức đầu tư 6,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương ủy quyền và vốn ngân sách thành phố. Dự kiến thực hiện năm 2016-2018, dự án sẽ đầu tư cải tạo 893 mộ chí Nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Quý. Công trình nhằm tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, thực hiện các hoạt động tâm linh của các thân nhân liệt sĩ; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo cảnh quan khu vực, nâng cao đời sống, văn minh đô thị.

Thành phố đã quyết định tặng quà cho đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2015). Theo đó, tổng kinh phí dự kiến gần 9 tỷ đồng với mức quà cao nhất là 1 triệu đồng/người và thấp nhất 300.000 đồng/người. Cụ thể, hỗ trợ 1 triệu đồng/người đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng; chồng Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp tuất mức từ 2.372.000 đồng trở lên; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng (bao gồm thương binh B được xác nhận từ ngày 31-12-1993 trở về trước); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng; gia đình chính sách thường xuyên ốm đau, khó khăn. Hỗ trợ 500.000 đồng/người đối với thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mức 2.372.000 đồng trở lên; hộ thân nhân chủ yếu thờ cúng liệt sĩ không có thân nhân hưởng trợ cấp hằng tháng; hộ thân nhân thứ yếu đang giữ Bằng Tổ quốc ghi công và đảm nhiệm thờ cúng từ 3 liệt sĩ trở lên. Hỗ trợ 300.000 đồng/người đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất hằng tháng, mức trợ cấp 1.318.000 đồng/tháng; thương binh, thương binh B có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 80% (kể cả thương binh hưởng chế độ mất sức lao động, trừ thương binh đương chức); bệnh binh hạng 2/3 và 3/3 đang hưởng trợ cấp; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hằng tháng (trừ đương chức); thân nhân chủ yếu, thứ yếu đang giữ Bằng Tổ quốc ghi công và đảm nhiệm thờ phụng Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động hy sinh, từ trần; hộ thân nhân chủ yếu thờ cúng liệt sĩ không có thân nhân hưởng trợ cấp hằng tháng; hộ thân nhân thứ yếu đang giữ Bằng Tổ quốc ghi công và đảm nhiệm thờ cúng 1 hoặc 2 liệt sĩ.

Tính đến nay, toàn thành phố thực hiện 1.366/1.331 nhà (Xây mới: 345 nhà, sửa chữa: 1.021 nhà), đạt 102,6% kế hoạch; thành phố chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công cách mạng năm 2016 vào ngày 26/7/2016, đồng thời sẽ trao tặng 1.366 Tivi cho 1.366 hộ thụ hưởng.

Giải quyết trợ cấp hàng tháng, 1 lần cho 84 trường hợp; hoàn thành kiểm tra đơn đề nghị bố trí đất có thu tiền sử dụng đất của đối tượng chính sách; thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố cho 05 nhà, kinh phí 190 triệu đồng; xác nhận miễn giảm tiền sử dụng đất cho 11 trường hợp; hỗ trợ miễn giảm tiền sử dụng đất cho 22 trường hợp, kinh phí 690 triệu đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 39 trường hợp, kinh phí 131 triệu đồng; kiểm tra và bố trí cho 104 trường hợp đề nghị thuê chung cư.

Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố đã triển khai, thực hiện các hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí trên 270 triệu đồng

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại các cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bảo đảm theo đúng quy định. Đồng thời, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý đối với hoạt động của các cơ sở này và mức hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng đảm bảo theo quy định hiện hành; và tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý các cơ sở nuôi dạy trẻ không đảm bảo các điều kiện nuôi dưỡng, đặc biệt các cơ sở không đảm bảo nguồn nuôi dưỡng trẻ.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và yêu cầu các cơ sở làm thủ tục cấp GCN an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em tại các cơ sở. Sở Ngoại vụ làm đầu mối vận động, kêu gọi các nguồn tài trợ từ những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phân bổ cho các cơ sở. Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhân khẩu, hộ khẩu tại các cơ sở này.

Thành phố đã tiếp nhận dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng do Quỹ Brittany’s Hope – Hoa Kỳ tài trợ. Dự án thực hiện trong 3 năm (2016 - 2019) với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được học nghề và tạo cơ hội tìm việc làm, thu nhập ổn định nhằm giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Cụ thể: hỗ trợ tiền ăn, phụ liệu, thiết bị học nghề, đồ dùng sinh hoạt cho 25 em học sinh khuyết tật; hỗ trợ lương giáo viên, nhân viên xã hội và chi phí hành chính cho Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện thuộc Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng; tiền sữa, thiết bị, đồ dùng sinh hoạt và chi phí cần thiết nuôi dưỡng 25 trẻ em mồ côi.

6 tháng đầu năm 2016, thành phố có 3.334 hộ vươn lên thoát nghèo, đạt tỷ lệ 72,48% so với kế hoạch thành phố giao, hộ nghèo phát sinh 1 hộ, hộ nghèo dự kiến còn lại trong chương trình 6 tháng cuối năm là 16.806 hộ, chiếm 6,6%/ tổng số hộ dân cư. Tổng nguồn lực huy động hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo gần 197 tỷ đồng.

Một số biện pháp tích cực đã được triển khai nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo có điều kiện sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập. Cụ thể, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp hội đoàn thể, các địa phương cho hơn 5.400 hộ vay vốn, với tổng doanh số cho vay 171.915 triệu đồng; thông qua các mô hình quỹ quay vòng, quỹ hỗ trợ nông dân, tổ tiết kiệm… đã cho hơn 1000 lượt hộ vay không lãi hoặc lãi suất thấp với kinh phí 8.728 triệu đồng; cấp hơn 93 ngàn thẻ BHYT cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; bố trí chung cư, vận động xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức tập huấn dạy nghề, chuyển đổi cây trồng, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn, trồng cỏ nuôi bò, chăn nuôi gà giống, cá…Thành phố đã tổ chức đối thoại, tư vấn cho hộ nghèo có việc làm phù hợp thông qua hỗ trợ phương tiện sinh kế (tủ bán tạp hóa, xe nước mía, máy vắt sổ, máy trộn bê tông, tủ kem, lưới cụ..) cho 120 hộ với tổng số tiền 384,1 triệu đồng.

Để tạo cơ hội cho con gia đình hộ nghèo có điều kiện hơn trong học tập, ngành Giáo dục và đào tạo đã thực hiện miễn thu học phí cho 3.740 học sinh thuộc diện con hộ nghèo tại các trường phổ thông với kinh phí 1.311 triệu đồng.

3. Giáo dục - Đào tạo

Trong tháng 7/2016, nhiều công trình trường, lớp dành cho học sinh bậc tiểu học ở Đà Nẵng đang được khẩn trương thi công xây dựng để kịp đáp ứng nhiều hơn nhu cầu học sinh học 2 buổi/ngày vào năm học mới 2016 - 2017 sắp tới. Trong năm 2016, có 33 công trình trường học đang được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 277 tỷ đồng để hướng tới mục tiêu 100% học sinh bậc tiểu học được học 2 buổi/ngày. Trong đó, có 18 công trình sẽ hoàn tất thi công trước ngày 31/8, kịp đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học 2016 - 2017 tới; 11 công trình vừa mới khởi công từ đầu tháng 7/2016 này, và 4 công trình xây thêm phòng học ở các trường đang được triển khai đấu thầu, thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng.

Trong tháng 7/2016, hoạt động dạy phụ đạo miễn phí trong hè dành cho những em có học lực yếu ở một số trường tiểu học cũng như nhiều nơi khác thật sự có ý nghĩa, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, học lực yếu được bổ sung kiến thức để không em nào bỏ học, góp phần giảm nghèo đa chiều tại Đà Nẵng.

Ngày 2/7/2016, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khai mạc chương trình “Học kỳ quân đội” đợt 2, năm 2016. Chương trình diễn ra từ ngày 2/7 đến 16/7 với sự tham gia của 46 học sinh từ 11-17 tuổi, đến từ các trường THPT và THCS trên địa bàn thành phố. Đợt 1 của Học kỳ quân đội năm nay vừa diễn ra từ ngày 7/6 đến 20/6 với sự tham gia của 105 học sinh.

Ngày 3/7/2016, Hội Khuyến học thành phố phối hợp với hãng sơn và chống thấm ALKAZA tổ chức lễ trao giải thưởng khuyến học, năm học 2015-2016. Trong số 375 học sinh được nhận giải thưởng, có 60 em xuất sắc tại các trường THCS trên địa bàn thành phố và 315 em mồ côi, khuyết tật, con hộ nghèo vượt khó học tốt, học sinh giỏi, đoạt giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia, đang học tiểu học, THCS, THPT tại Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung. Tại buổi lễ, Hội Khuyến học thành phố biểu dương, tặng giấy khen. Hãng sơn và chống thấm ALKAZA tài trợ tiền thưởng cho các em theo 3 mức, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng; trong đó, 20 em được thưởng mức cao nhất gồm xe đạp và quà, trị giá 2,5 triệu đồng/suất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 tại Đà Nẵng có 10.997 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.243 em đăng ký chỉ để đậu tốt nghiệp rồi chọn học nghề. Trong khi đó, theo con số Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tỷ lệ thí sinh đăng ký chỉ xét tốt nghiệp chiếm 32%, tăng nhiều so với năm ngoái. Tổng số bài thi trong kỳ thi này gồm: Toán: 10.459 bài, Văn: 9.544 bài, Địa: 3.608 bài, Lịch sử: 730 bài, Vật lý: 5.492 bài, Hóa học: 4.854 bài, Sinh học: 1.873 bài và Tiếng Anh: 8.928 bài, Tiếng Nhật: 54 bài, Tiếng Trung: 2 bài; Tiếng Pháp: 2 bài; Tiếng Đức: 1 bài. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay có độ phân hóa rõ. Toàn hội đồng thi không có điểm tối đa ở tất cả các môn. Điểm cao nhất là: Địa: 9,25; Hoá: 9,6; Lý: 9,6; Sinh: 9,6, Sử: 9; Toán: 9,5; Văn: 9. Riêng môn Anh văn hiện đang tổng kết.

Tính đến ngày 20/7/2016 trên địa bàn thành phố ước có 2.006 cas sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong; bệnh tay chân miệng có 710 cas, bằng 70,86% so với cùng kỳ năm 2015, giảm 292 cas, không có trường hợp tử vong, trong tháng 7/2016 bình quân 1 tuần có 30 cas bệnh; bệnh thủy đậu là 1.048 cas, tăng 33,67% so với cùng kỳ năm 2015, tăng 264 cas, trong tháng 7/2016 trung bình 1 tuần có 16 cas mắc thủy đậu.

Về chương trình mục tiêu quốc gia An toàn vệ sinh thực phẩm, đến nay chưa xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; thành phố đã kiểm tra 440 cơ sở, trong đó phát hiện 8 cơ sở vi phạm, phạt tiền 6 cơ sở với tổng số tiền 16,8 triệu đồng. Nguyên nhân vi phạm chủ yếu là không bảo quản riêng biệt từng loại thực phẩm, dụng cụ chứa rác thải trong khu vực chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm chưa khám sức khỏe định kỳ…

Thanh tra Sở Y tế đã tổ chức 4 cuộc thanh tra về hành nghề Dược các cơ sở bán lẻ thuốc, thanh tra các cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ truyền, 63 cơ sở được thanh tra, kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân và 150 cơ sở hành nghề dược. Trong đó có 38 cơ sở vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 100 triệu đồng.
Về công tác khám chữa bệnh, các Trung tâm y tế quận huyện đã thực hiện tốt công tác thu dung điều trị bệnh nhân Bảo hiểm y tế tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và góp phần giảm tải cho tuyến truyên. Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tuyên truyền đẩy nhanh diện bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn. Tính đến ngày 19-6, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,2%, thực hiện Đề án triển khai Hệ thống thông tin Giám định BHYT trong năm 2016 cho người bệnh BHYT tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh.

Thành phố có văn bản tiếp nhận 1 máy thở với tổng giá trị 3.250 USD do ông Harold Chan tài trợ nhằm điều trị, cải thiện sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam và bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với các đơn vị cung cấp thực phẩm cho các trường bán trú và tổ chức ký cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm, hoàn thành trước 31-8. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, tổ chức kiểm tra các căng tin, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đánh giá về khẩu phần ăn, giá trị dinh dưỡng trong mỗi suất ăn, kiểm tra tủ thuốc, mắt học đường… tại các đơn vị, trường học. UBND các quận, huyện nghiêm cấm bán hàng rong trước các cổng trường và chịu trách nhiệm đối với vấn đề này khi để xảy ra sai sót.

Ngày 8/7/2016, thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng mức phạt là 270,4 triệu đồng đối với Trung tâm chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng - Công ty cổ phần Procimex Việt Nam (địa chỉ tại Khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) liên quan đến hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường của Trung tâm này.

Ngày 29/6/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức Vredeseilanden Coopibo (VECO), Vương quốc Bỉ do ông Hoàng Văn Tú, Giám đốc VECO Việt Nam dẫn đầu đến khảo sát cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng. Hai bên đã thảo luận chương trình hợp tác giữa VECO và Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2021,bao gồm hoạt động hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và bền vững như rau quả, lúa gạo và các sản phẩm trồng trọt hữu cơ do VECO hỗ trợ thực hiện tại huyện Hòa Vang, nhằm tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân đầu tư đúng hướng vào sản xuất để thoát nghèo và tăng thu nhập. An toàn thực phẩm là trọng tâm chính của VECO trong việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về rau an toàn và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ.

Thành phố Đà Nẵng vừa công nhận 10 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2016. Các sản phẩm đạt giải được cấp giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2016, tiền thưởng kèm 3 triệu đồng. 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu gồm: bộ sản phẩm từ quế (dép quế, lót giày quế, tấm đệm quế) của Công ty TNHH sản xuất chế biến kinh doanh XNK Hương Quế; chổi đót 507S của Công ty TNHH MTV Phong Bắc; nến thơm của Công ty TNHH nến Hướng Dương; đĩa đá ngọc chạm các cầu tại Đà Nẵng của cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Thanh Thiện; cá ngừ đại dương sấy khô của Công ty TNHH SX&TM Hải Vy; nước cốt đài quả Hibiscus Delly của Công ty TNHH Chăm Chăm; rượu vang tươi Hibvalley của Công ty TNHH Chăm Chăm; nước mắm Nam Ô (loại 0,5 lít và 1 lít) của Hội làng nghề nước mắm truyền thống Nam Ô; bánh khô mè bà Liễu của cơ sở bánh khô mè bà Liễu Mẹ và móc áo inox Bí Rồng của cơ sở sản xuất Nguyễn Tri Vinh.

Furama Resort Đà Nẵng hợp tác với tổ chức từ thiện Kianh Foundation tổ chức chương trình “Vui biển cùng Kianh Foundation” nhằm dạy bơi cho các em nhỏ khuyết tật về thể chất và trí tuệ.

Nhằm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, thành phố vừa có văn bản giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai các phương án trồng cây xanh, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo về tiến độ, chất lượng, mỹ quan đô thị.

Ngày 3/7/2016, UBND huyện Hoàng Sa phối hợp Hội Khoa học Lịch sử thành phố, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Nhà trưng bày Hoàng Sa. Đợt vận động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Nhà Trưng bày Hoàng Sa sẽ kéo dài từ ngày 3-7-2016 đến hết ngày 19-1-2017.

Là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2004, Trại hè Việt Nam 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ kiều bào với Di sản văn hóa Dân tộc” diễn ra từ ngày 10 đến ngày 23-7 với sự tham gia của 110 đại biểu thanh niên kiều bào có thành tích học tập, lao động và nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng đoàn kết, hướng về quê hương đất nước. Chương trình Trại hè sẽ diễn ra xuyên suốt trên một số tỉnh thành phía Bắc và miền Trung, trong đó Đà Nẵng là một trong những địa điểm tổ chức các hoạt động chính như: tham quan các danh thắng Làng đá Non Nước, Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, cây đa ngàn năm tuổi...; trồng cây phi lao ven biển; trao tặng sách thiếu nhi cho các Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng; lễ bế mạc và giao lưu với thanh niên Đà Nẵng...

Hội Xe đạp thể thao thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức họp báo giới thiệu Giải đua xe đạp với chủ đề “âm vang sông Hàn” lần thứ nhất – tranh cup ASANZO; được tổ chức hàng năm tại Đà Nẵng. Hiện nay cuộc đua đã có 275 vận động viên thuộc 37 đoàn xe đạp các tỉnh thành cả nước đăng ký tham gia như Hà Nội, Vinh, Huế, Quy Nhơn, TP. HCM, Thanh Hóa, Đak Lak …

Ngày 12-7, lãnh đạo thành phố chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của UNICEF Việt Nam và Ủy ban quốc gia UNICEF Hàn Quốc do ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam dẫn đầu nhân chuyến công tác của đoàn tại Đà Nẵng để tìm hiểu, xem xét khả năng tài trợ triển khai thực hiện Dự án Giáo dục âm nhạc cho trẻ em tại thành phố, đặc biệt là trẻ khuyết tật. Đà Nẵng hiện có gần 2.000 trẻ khuyết tật, và 3 trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật với hơn 670 em đang theo học trong năm học 2015-2016. Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai công tác giáo dục hòa nhập với gần 1.100 học sinh khuyết tật trong độ tuổi từ 6-14. Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục âm nhạc đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật, coi đó là một biện pháp trị liệu cần thiết và hiệu quả nhằm giúp các em phát triển và hòa nhập xã hội tốt hơn, đồng thời có thể tự tin để thể hiện mình.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa in xong 5.000 bộ quy tắc ứng xử về du lịch bằng tiếng Trung để phát tại sân bay, nhà ga, các khu, điểm du lịch và hệ thống khách sạn trong thành phố. Đây là bộ quy tắc được dịch từ bộ quy tắc tiếng Việt đã được ban hành. Sở cũng sẽ gửi bộ quy tắc này đến các công ty lữ hành để chuyển cho đối tác phổ biến với khách trước khi du lịch đến Đà Nẵng. Bộ quy tắc ứng xử bằng tiếng Trung thể hiện nhiều hình ảnh minh họa sinh động, nêu những điều nên và không nên khi du lịch Đà Nẵng

* Tình hình cháy nổ: Từ ngày 17/6/2016 đến ngày 19/7/2016 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 vụ cháy. Trong đó, có 1 vụ cháy nhà dân và 1 vụ cháy khác. Uớc tính thiệt hại khoảng 22 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Cộng dồn từ đầu năm 2016 đến nay đã xảy ra 46 vụ cháy. Trong đó có 28 vụ cháy nhà dân, 4 vụ cháy nhà xưởng, 2 vụ cháy doanh nghiệp, và 12 vụ cháy khác. Tổng giá trị thiệt hại ước hơn 3,7 tỷ đồng, 1 người chết do cháy, nổ.

Tháng 7/2016: Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 7 vụ, làm chết 3 người, bị thương 5 người, thiệt hại tài sản khoảng 6,5 triệu đồng. So với tháng 6/2016, giảm 4 vụ (7/11), giảm 7 người chết (3/10), giảm 2 người bị thương (5/7). So với cùng kỳ năm 2015, giảm 10 vụ (7/17), giảm 09 người chết (3/12), giảm 6 người bị thương (5/11). Tai nạn giao thông Đường sắt, đường thủy: Không xảy ra.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/7/2016, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 65 vụ TNGT, làm chết 43 người, bị thương 43 người. Thiệt hại tài sản khoảng 128,5 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 12 vụ, giảm 22 người chết, giảm 5 người bị thương.

Tai nạn giao thông đường sắt: không xảy ra. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 3 vụ, giảm 3 người chết.

Tai nạn giao thông đường thủy: xảy ra 1 vụ , chết 3 người. So cùng kỳ năm 2015, tăng 1 vụ, tăng 3 người chết.

Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2016: Kết quả công tác xử lý vi phạm TTATGT đường bộ: phát hiện, lập biên bản 31.535 trường hợp vi phạm. Ra quyết định xử phạt 25.523 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu gần 17,65 tỷ đồng. Tạm giữ 1.195 xe (103 ôtô, 1.092 môtô).Tước quyền sử dụng GPLX 3.811 trường hợp.

Từ ngày 15/6 đến ngày 14/7/2016, đã phối hợp các cơ quan chức năng xử lý tập trung 15 đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội (4 đối tượng tâm thần lang thang). Nhìn chung, tình hình lang thang xin ăn giảm so với những tháng trước nhưng tình trạng bán hàng rong, đánh giày, bán vé số nhiều.

Ngày 8/7/2016, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cức khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trao đổi kết quả khảo sát PAPI 2015 - Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam - vùng Trung bộ và Tây Nguyên. Đà Nẵng là một trong những thành phố liên tục tiến hành khảo sát Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh qua các năm và luôn có mặt trong nhóm các tỉnh thành đạt điểm cao nhất trong 5 năm qua và cũng là một trong các đơn vị hành chính cấp tỉnh đạt điểm cao về Thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Để có kết quả như vậy, thành phố luôn đánh giá cao và quan tâm tham khảo chỉ số PAPI qua từng năm để có sự tham mưu, ban hành chính sách tại địa phương sát thực tế và giải quyết vấn đề vướng mắc một cách kịp thời. PAPI 2015 cũng đề cập tới việc tham gia vào đời sống chính trị, tham gia xây dựng các văn bản pháp luật của người dân ở cấp cơ sở. Đây cũng là nội dung thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống xã hội./.

T.V.T

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn