(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 23/03/2017 Lượt xem: 46

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7217/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định 7217/QĐ-UBND ngày 22/10/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Đà Nẵng do ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm trưởng ban.

BCĐ có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, tổ chức và thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thành viên BCĐ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ đối với các thành viên.

Cục Thống kê Đà Nẵng làm cơ quan thường trực và có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chị đạo và thành lập Tổ thường trực giúp việc BCĐ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn