(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Góp ý dự thảo các biểu mẫu hướng dẫn thu thập các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh đối với các sở ban ngành
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 07/04/2017 Lượt xem: 123

Thực hiện chương trình công tác của TCTK, Vụ PPCĐ & CNTT dự thảo các biểu mẫu hướng dẫn thu thập các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh đối với các sở ban ngành chủ trì nhằm phục vụ công tác triển khai HTCT cáp tỉnh trên địa bàn.

Chi Cục tải các file kèm theo để xem và góp ý:

 

1. Tải về nội dung Hệ thống biểu mẫu dự thảo 2017 để góp ý

 

2. Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg và danh mục Hê thống chỉ tiêu các cấp kèm phương pháp tính toán các chỉ tiêu thống kê.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn