(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Quý I năm 2017
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 17/04/2017 Lượt xem: 70

(Trích Báo cáo KTXH tháng 3-2017 Cục Thống kê Đà Nẵng)

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2017 tính theo phương pháp giá cơ bản ước tính tăng 8,52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 8,52% của toàn nền kinh tế trên địa bàn, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,47%, đóng góp 2,58 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 9,35%, đóng góp 4,83 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,43% so với cùng kỳ, đóng góp 0,11 điểm phần trăm trong mức tăng GRDP toàn thành phố. Mức tăng trưởng quý I/2017 chủ yếu do đóng góp của hai khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, tính riêng khối công nghiệp tăng 10,16%, đóng góp 2,06 điểm phần trăm vào tốc độ tăng chung. Mặc dù chỉ số phát triển toàn ngành công nghiệp (IIP) quý I năm 2017 tăng 11,07%, cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm 2016 so với năm 2015 (9,28%), song một số ngành công nghiệp có tỷ trọng lớn thì IIP lại tăng thấp hoặc giảm so cùng kỳ như: ngành khai khoáng (quý I/2016: tăng 11,86%; quý I/2017 giảm 4,85%); Dệt (quý I/2016: giảm 5,05%; quý I/2017 giảm 14,11%); sản xuất trang phục (quý I/2016: tăng 10,79%; quý I/2017 tăng 1,69%); sản xuất da và các sản phẩm liên quan (quý I/2016: tăng 8,37%; quý I/2017 giảm 18,38%); sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy (quý I/2016: tăng 3,86%; quý I/2017 giảm 12,43%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (quý I/2016: tăng 29,06%; quý I/2017 giảm 3,37%).

Trong khu vực dịch vụ, ngành thương nghiệp tăng 9,35% so với cùng kỳ, tăng cao hơn so với cùng kỳ (quý I/2016 tăng 8,47%) đây là một dấu hiệu tốt của khu vực dịch vụ, vì ngành thương mại chiếm tỷ trọng khá lớn trong khu vực này (quý I/2016: tăng 3,03%; quý I/2017 tăng 12,62%); ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,42%, thấp hơn mức tăng 12,05% của cùng kỳ năm 2016, ngành dịch vụ lưu trú (quý I/2016: tăng 3,59%; quý I/2017 tăng 9,4%); duy chỉ có ngành dịch vụ du lịch lữ hành giảm so với cùng kỳ (quý I/2016: tăng 25,66%; quý I/2017 giảm 0,99%).

Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế quý I/2017, giá trị tăng thêm (VA) toàn nền kinh tế chiếm 88,29% và thuế sản phẩm chiếm 11,71% (cùng kỳ năm 2016 lần lượt là 88,24% và 11,76%). Về cơ cấu VA, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 1,75%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,20% và khu vực dịch vụ chiếm 64,04% (Cùng kỳ năm trước tỷ trọng tương ứng là: 1,9%; 34,79%; 63,31%).

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 tính theo phương pháp giá cơ bản (Năm trước = 100%)

Đơn vị tính: %

 

Quý I năm 2016

Quý I năm 2017

TỔNG SỐ

107,84

108,52

Phân theo khu vực kinh tế

 

 

- Nông lâm nghiệp và thủy sản

102,67

101,43

- Công nghiệp và xây dựng

106,58

107,47

Trong đó: Công nghiệp

108,60

110,16

- Dịch vụ

108,47

109,35

- Thuế sản phẩm – trợ cấp sản phẩm

108,83

108,14

* Chính thức tháng 2/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 46,4% so với tháng 2/2016. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 25,84%; công nghiệp chế biến tăng 56,01%; công nghiệp điện tăng 14,21%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,17% so với tháng 2/2016.

Cộng dồn chính thức 2 tháng đầu năm 2017: Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn thành phố tăng 13,40% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp khai thác giảm 4,23%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,92%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 13,77%, sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 7,31%.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3/2017 ước tăng 13,37% so với tháng 2/2017. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 32,03%; Công nghiệp chế biến tăng 12,67%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 15,68%; Sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 1,86% so với tháng 2/2017.

So với cùng kỳ tháng 3/2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3/2017 tăng 7,39%. Trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 5,74%; công nghiệp chế biến tăng 6,19%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 12,75%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 13,85%.

* So với cùng kỳ, ước chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2017 tăng 11,07%, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 4,85%; công nghiệp chế biến tăng 10,93%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 13,41%, sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 9,44%.

Nhìn chung từ đầu năm đến nay tình hình sản xuất công nghiệp thành phố có tốc độ tăng trưởng khá hơn so với năm trước. Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 21,88%; SX sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 16,04%; sản xuất kim loại tăng 19,14%; sản xuất các SP từ kim loại đúc sẵn tăng 67,99%; sản xuất thiết bị điện tăng 28,94%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 42,6%.

Một số ngành SX giảm sút: Dệt giảm 14,11%, ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 18,38%, SX giấy và sản phẩm từ giấy giảm 32,43%, sản xuất xe có động cơ giảm 6,53%,... ngành sx thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 3,80%.

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân năm 2017 tính đến ngày 15/03/2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt: lúa 2.817 ha; ngô 199 ha; khoai lang 196 ha; mè 240 ha; lạc 442 ha; rau, đậu 442 ha; mía 178 ha; cây hoa 51 ha. So với cùng kỳ năm trước diện tích gieo trồng lúa tăng 1,31%; ngô giảm 2,93%; khoai lang tăng 4,87%; rau tăng 0,49%; mía giảm 2,2%; cây hoa tăng 1,24%, mè giảm 6,98%; lạc giảm 0,65%.

* Chăn nuôi:. Tính đến thời điểm giữa tháng 3/2017, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau:

+ Tổng số lượng trâu 2.098 con, giảm 2,92% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng bò 17.393 con, giảm 0,72% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng lợn 75.583 con, giảm 0,67% so với cùng kỳ năm 2016;

+ Tổng đàn gia cầm 489 ngàn con, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó: đàn gà 412,48 ngàn con, tăng 1,52% so với cùng kỳ năm 2016.

Tháng 3/2017, thời tiết tại Đà Nẵng mưa ít và nắng nhẹ cho nên không xảy ra cháy rừng. Tại thời điểm không phát sinh diện tích rừng trồng mới tập trung. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng cộng dồn trong Quý I/2017 ước đạt 6.902 m3, bằng 95,57%; Sản lượng củi khai thác cộng dồn trong Quý I/2017 ước đạt 18.188 Ster, bằng 96,19% so với cùng kỳ năm 2016, Sản lượng khai thác gỗ và sản lượng khai thác củi so với cùng kỳ năm 2016 không có gì biến động lớn.

Hoạt động khai thác thủy sản trong Quý I năm 2017 tương đối ổn định, trong 2 tháng đầu năm ngư dân đánh bắt chủ yếu cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ Tết của người dân, các nghề chủ yếu là câu, lưới rê 3 lớp…Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ thủy sản của thành phố, nhiều ngư dân đã đóng tàu mới và cải hoán tàu thuyền với công suất lớn, mua trang thiết bị, ngư lưới cụ phù hợp với mùa vụ và ngư trường đánh bắt đã giúp ngư dân khai thác được sản lượng khá với nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Tính đến 15/3/2017, tổng số cơ sở khai thác hải sản trên địa bàn thành phố là 1.763 đơn vị, với 1.678 chiếc tàu thuyền với tổng công suất là 167.930CV, bình quân 99,67CV/1 tàu, trong đó: tàu, thuyền có công suất dưới 20CV là 880 chiếc với công suất 9.195CV, bình quân 10,42 CV/1 tàu; tàu, thuyền có công suất từ 20 đến dưới 45CV là 344 chiếc với công suất 9.400 CV, bình quân 27,24 CV/1 tàu; tàu, thuyền có công suất từ 45CV đến dưới 90CV là 121 chiếc với công suất 7.680 CV, bình quân 61,93 CV/1 tàu; và tàu, thuyền từ 90CV trở lên là 333 chiếc với công suất 141.655 CV, bình quân 424,12 CV/1 tàu.

Sản lượng thủy, hải sản ước trong quý I năm 2017 ước đạt 9.891 tấn, tăng 0,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khai thác thủy sản ước đạt 9.527 tấn, tăng 0,39%; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 300 tấn, giảm 1,98% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn cũng khá thuận lợi, sản lượng nuôi trồng ước quý I năm 2017 đạt 300 tấn, trong đó 9,82 tấn tôm. Sản lượng nuôi trồng thủy sản giảm so với cùng kỳ năm 2016 (-1,98 %) tương ứng sản lượng nuôi trồng giảm 5,4 tấn) nhưng mức giảm trên hợp lý với điệu kiện môi trường.

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tháng 3/2017 đạt 5.729 tỷ đồng, tăng 2,76% so tháng trước và tăng 7,39% so với cùng kỳ tháng 3 năm 2016. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 319 tỷ đồng, tăng 2,38% so tháng trước và tăng 26,04% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 3.330 tỷ đồng, tăng 3,88% và tăng 7,63%; Kinh tế cá thể đạt 1.754 tỷ đồng, tăng 0,4% và tăng 4,68%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 325 tỷ đồng, tăng 4,87% so tháng trước và tăng 4,51% so cùng kỳ tháng 3 năm 2016.

Trong tổng mức: nhóm thương nghiệp tăng 14,14%; nhóm khách sạn giảm 3,2%, nhà hàng tăng 3,07%; du lịch giảm 11,44%; dịch vụ giảm 3,72% so với cùng kỳ tháng 3 năm 2016.

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ quý I năm 2017 đạt 17.330 tỷ đồng, tăng 11,13% so với quý I năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 962 tỷ đồng, tăng 26,75% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 10.137 tỷ đồng, tăng 13,61%; Kinh tế cá thể đạt 5.280 tỷ đồng, tăng 5,31%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 947 tỷ đồng, tăng 5,89% so với quý I năm 2016.

Trong tổng mức: Thương nghiệp tăng 12,62% so với quý I năm trước; lưu trú tăng 9,4%; nhà hàng tăng 6,01% so cùng kỳ; du lịch giảm 0,98%; dịch vụ tăng 11,92% so với quý I năm 2016.

Ngành ăn uống: Ước tháng 3/2017 doanh thu ngành ăn uống ước đạt 727 tỷ đồng, tăng 1,71% so với tháng trước và tăng 3,07% so với cùng kỳ tháng 3/2016.

Ngành lữ hành và lưu trú: Doanh thu ngành lữ hành và lưu trú ước tháng 3/2017 đạt 490 tỷ đồng, tăng 9,7% so với tháng trước và giảm 5,34% so với cùng kỳ tháng 3 năm 2016. Trong đó:

Hoạt động lưu trú tháng 3/2017 ước đạt 371 tỷ đồng, tăng 7,39% so với tháng trước và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2016;

Hoạt động du lịch lữ hành tháng 3/2017 đạt 119 tỷ đồng, tăng 17,57% so với tháng trước và giảm 11,46% so với tháng 3/2016.

Tổng lượt khách phục vụ tháng 3/2017 là 349 nghìn lượt, tăng 9,48% so với tháng trước và giảm 2,91% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: lượt khách lữ hành là 32 nghìn lượt khách, tăng 25,88% so tháng trước và giảm 6,06% so với cùng tháng năm trước, lượt khách lưu trú là 317 nghìn lượt khách, tăng 8,04% so với tháng trước và giảm 2,58% so với cùng kỳ tháng 3 năm 2016.

Cộng dồn quý I năm 2017, doanh thu ngành lữ hành lưu trú đạt 1.363 tỷ đồng, tăng 6,76% so với quý I năm 2016. Tổng lượt khách du lịch lữ hành và lưu trú 974 nghìn lượt, tăng 1,37% so với quý I năm 2016.

Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ, đường thủy và dịch vụ vận tải tháng 3/2017 ước đạt 684 tỷ đồng, tăng 1,27% so cùng kỳ năm 2016; và tăng 4,59% so với tháng trước. Cụ thể từng ngành vận tải như sau:

- Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 92 tỷ đồng, bằng 51,99% so cùng kỳ năm 2016; và tăng 10,6% so với tháng trước; nguyên nhân do công ty cáp treo Bà Nà (công ty chiếm hơn 50% tổng doanh thu hành khách) điều chỉnh cách tính vé cho vận tải khách bằng cáp treo từ 600 nghìn đồng xuống còn 50 nghìn đồng và công ty vận tải khách Kogyo tạm ngừng hoạt động chờ giải thể;

- Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 411 tỷ đồng, tăng 22,11% so cùng kỳ năm 2016; và tăng 2,35% so với tháng trước.

- Doanh thu dịch vụ vận tải ước đạt 180 tỷ đồng, tăng 12,14% so cùng kỳ năm 2016; và tăng 6,94% so với tháng trước.

Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách tháng 3/2017 đạt 57 triệu Hk.km, bằng 39% so cùng kỳ năm 2016; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 280 triệu T.km.

Tháng 3/2017 doanh thu ngành vận tải nhà nước ước đạt 69 tỷ đồng, tăng 10,94% so với tháng trước và giảm 9,63% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu ngành vận tải ngoài nhà nước ước đạt 579 tỷ đồng, tăng 3,74% so với tháng trước và tăng 2,94% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu vận tải có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,93 tỷ đồng, tăng 24,01% so với tháng trước và tăng 18,41% so với cùng kỳ, doanh thu vận tải cá thể ước đạt 34,9 tỷ đồng, tăng 6,45% so với tháng trước và giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế doanh thu ngành vận tải quý I năm 2017 ước đạt 2.132 tỷ đồng, giảm 1,01% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vận tải hành khách đạt 365 tỷ đồng, giảm 32,39%; vận tải hàng hóa đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 7,06%; dịch vụ vận tải đạt 549 tỷ đồng và tăng 15,25% so với quý I năm 2016. Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách quý I năm 2016 đạt 245 triệu Hk.km, bằng 58,47% so với quý I năm 2016; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 814 triệu T.km, tăng 2% so quý I năm 2016.

Phân theo thành phần kinh tế, quý I năm 2017, doanh thu vận tải nhà nước giảm 17,5%; doanh thu vận tải ngoài nhà nước tăng 1,4%; doanh thu vận tải có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,46%, doanh thu vận tải cá thể giảm 6,29% so với quý I năm 2016.

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tháng 3/2017 ước đạt 650 nghìn tấn, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 21,95% so với tháng trước. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 256 nghìn tấn, tăng 19,78% so với cùng kỳ và tăng 34,17% so với tháng trước; hàng nhập khẩu đạt 201 nghìn tấn, tăng 10,98% so với tháng trước và bằng 98,22% so với cùng kỳ 2016; hàng nội địa đạt 193 nghìn tấn, tăng 19,83% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ; hàng Container ước đạt 420 nghìn tấn, tăng 39,98% so với tháng trước và tăng 31,53% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế quý I năm 2017, sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 1.837 nghìn tấn, tăng 13,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng xuất khẩu tăng 7,31%; hàng nhập khẩu tăng 9,23%; hàng nội địa tăng 26,58% và hàng container tăng 23,76% so với quý I năm 2016.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2017 giảm 0,23% so tháng trước. CPI tháng 3 năm 2017 giảm so tháng trước do: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,21%; lương thực giảm 0,23%;thực phẩm giảm 1,98%; may mặc, mũ nón và giầy dép giảm 0,10%.

Các nhóm có chỉ số giá ổn định là giáo dục, thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông, đồ uống thuốc lá, bên cạnh có một số nhóm tăng nhẹ như:Nhóm giao thông tăng0,18%;nhóm văn hóa giải trí tăng 0,09%;nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,10%;nhóm nhà ở điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,16% so với tháng trước.

Giá vàng giảm 0,29%; Giá đô la Mỹ giảm 0,71% so với tháng 2/2017.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2017 tăng 0,48% so tháng 12 năm trước. Trong đó: Nhóm hàng may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,21%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,48%; giao thông tăng 3,71%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,92%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,38%; nhà ở, chất đốt và VLXD tăng 1,28%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,14%.

Chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,12% so với tháng 12 năm trước, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,54%. Các nhóm có chỉ số giá ổn định là giáo dục, thuốc và dịch vụ y tế.

Giá vàng tăng 2,55%; Giá đô la Mỹ giảm 0,49% so với tháng 12/2016.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2017 tăng 4,44% so tháng 3/2016. Trong đó: Nhóm may mặc mũ nón tăng 0,88%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,02%; Nhà ở điện nước và chất đốt tăng 4,20%; Nhóm lương thực tăng 1,74%; Đồ uống và thuốc lá tăng 1,85%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 1,02%; Giáo dục tăng 3,52%…; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 49,92% và giao thông tăng 13,88%. Riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,49%; nhóm hàng thực phẩm giảm 0,31%.

Giá vàng tăng 2,13%; Giá đô la Mỹ tăng 2,19% so với tháng 3/2016.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 3 tháng đầu năm 2017 so với bình quân cùng kỳ năm 2016 tăng 4,76% (cao hơn mức tăng bình quân năm ngoái chỉ 0,88%). Trong đó: Nhóm may mặc mũ nón tăng 1,02%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,32%; Nhà ở điện nước và chất đốt tăng 2,96%; Nhóm lương thực tăng 1,86%; Đồ uống và thuốc lá tăng 2,23%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 1,02%; Giáo dục tăng 5,19%…; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 72,97% và giao thông tăng 9,26%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,53%... Riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,56%.

Giá vàng tăng 7,05%; Giá đô la Mỹ tăng 1,43% so với 3 tháng đầu năm 2016.

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn ước quý I/2017 thực hiện được 6.188 tỷ đồng, tăng 4,64% so với cùng kỳ năm 2016, và bằng 68,29% so với quý IV năm 2016. Trong đó: vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.512 tỷ đồng, tăng 6,43% so với cùng kỳ năm trước và bằng 48,94% so với quý IV/2016; vốn ngoài nhà nước đạt 4.026 tỷ đồng, tăng 3,63%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 650 tỷ đồng, tăng 6,87% so với quý I năm 2016.

Phân theo khoản mục đầu tư từ nguồn vốn phát triển trên địa bàn trong quý I/2017 thì khoản mục đầu tư Xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 70,19% tương đương 4.343 tỷ đồng, tiếp đến là khoản mục đầu tư cho mua sắm TSCĐ không qua xây dựng cơ bản chiếm 15,36% tương đương 951 tỷ đồng, khoản mục bổ sung vốn lưu động chiếm 9,67% tương đương 598 tỷ đồng, khoản mục chiếm tỷ trọng thấp nhất là vốn đầu tư khác chỉ chiếm 1,28% tương đương 80 tỷ đồng.

* Tình hình một số công trình trọng điểm

+ Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi: Là dự án được tiến hành khởi công từ cuối năm 2014 do Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư. Dự án kết nối 3 tỉnh, thành vực miền Trung là Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng chiều dài là 139,52km, trong đó tuyến đường cao tốc có chiều dài là 131,5km. Tính đến thời điểm 28/02/2017 dự án đã thực hiện được xấp xỉ 1.544 tỷ đồng đạt 72,48% tổng vốn đầu tư của dự án thuộc gói thầu số 1. Trong đó tính riêng năm 2016 giá trị dự án thực hiện được trên 500 tỷ đồng, đạt trên 90% kế hoạch năm. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2017.

+ Dự án nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn: Do UBND thành phố làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 137,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tính từ thời điểm khởi công đến 28/2/2017 công trình đã thực hiện 20,2 tỷ đồng đạt 14,54% tổng vốn đầu tư. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30/04/2017.

+ Dự án hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương: Tổng mức đầu tư 118,3 tỷ đồng, thực hiện từ nguồn vốn đầu tư Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Tính từ khi khởi công đến 28/2/2017 giá trị công trình mới chỉ thực hiện được 4,1 tỷ đồng đạt 3,46% tổng mức đầu tư. Dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 30/09/2017 để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

+ Nhóm công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017: Với tổng mức đầu tư cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường phục vụ Tuần lễ APEC 2017 hơn 240 tỷ đồng do UBND thành phố làm chủ đầu tư. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương đối với các tuyến đường đối ngoại, đối với các tuyến đường đối nội sẽ đầu tư bằng ngân sách thành phố và xã hội hóa đang được các các đơn vị thi công gấp rút triển khai. Dự kiến sẽ hoàn thành chậm nhất vào quý 2 năm 2017.

* Tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA

+ Trong quý 4 năm 2016 thành phố Đà Nẵng tiếp tục quản lý 06 dự án sử dụng vốn ODA đang được triển khai với tổng mức đầu tư trên 400 triệu USD. Trong đó vốn ODA chiếm 78,5% tương đương 314 triệu USD ; vốn đối ứng đạt 86 triệu USD, chiếm 21,5% tổng vốn đầu tư. Cụ thể gồm các dự án:

(1) Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng cộng 52 gói thầu chia làm 5 hợp phần. Đến nay công tác chuẩn bị đầu tư cơ bản đã hoàn thành, công tác giải phóng mặt bằng đạt 53.56% (2.172/4.055 hộ đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng). Trong năm 2016 dự án đã ký được 09 hợp đồng với tổng giá trị 821,509 tỷ đồng.

(2) Dự án Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2012-2018 do ADB tài trợ thông qua Chương trình hỗ trợ tài chính đa đợt. Dự án được chia thành 2 gói thầu (CS1 và CS2), hiện nhà thầu INSPECCO đã trúng gói thầu CS1 và đã ký hợp đồng với Ban quản lý dự án. Riêng gói thầu CS2 đang tiến hành giai đoạn mời thầu.

(3) Dự án Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm khu vực miền Trung về y học hạt nhân và xạ trị tại Bệnh viện Đà Nẵng do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ;

(4) Dự án Hạn mức tín dụng của Cơ quan phát triển Pháp dành cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trong năm 2016, Quỹ đã trình AFD phê duyệt tài trợ 05 dự án với tổng giá trị phê duyệt là 212 tỷ đồng, nâng tổng số dự án được AFD phê duyệt tài trợ tại Quỹ là 11 dự án. Trong đó, Quỹ đã ký hợp đồng tín dụng cho vay lại 10 dự án trên với tổng giá trị là 291,899 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 224,004 tỷ đồng, đạt 76,74% giá trị hợp đồng tín dụng.

(5) Dự án Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tài trợ.

(6) Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Trong năm 2016, Quỹ đã tiếp tục gửi hồ sơ thanh toán tạm ứng cho dự án Trường Đại học Đông Á và dự án Trường mầm non chất lượng cao Skyline và đã được Bộ Tài chính chấp thuận thanh toán tổng cộng 8,789 tỷ đồng, nâng tổng số vốn Bộ Tài chính đã giải ngân cho 8 dự án của Quỹ là 216,458 tỷ đồng.

+ Tính đến 31/12/2016 thành phố Đà Nẵng có 07 dự án đang trong giai đoạn xúc tiến, xem xét và vận động các nhà tài trợ . Cụ thể:

(1) Dự án Xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản thống nhất cho thành phố tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản để xây dựng các công trình phụ của dự án Xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên theo hình thức PPP . Dự kiến tổng mức đầu tư cho dự án là 4.861 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 738 tỷ đồng, vốn đối ứng của thành phố là 36 tỷ đồng.

(2) Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ:

Tư vấn của JICA đã hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi và trình UBND thành phố thẩm định. Dự án có mức đầu tư dự kiến 3.561 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 3.011 tỷ đồng.

(3) Dự án Xây dựng Cảng Liên Chiểu (dự án PPP kết hợp ODA):

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 7.913 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 3.584 tỷ đồng, vốn đối ứng của thành phố là 300 tỷ đồng.

Hiện nay, Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng Cảng Liên Chiểu theo hình thức PPP có sử dụng nguồn vốn ODA đã hoàn thành. Hiện thành phố đang lập Đề xuất dự án theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP đối với các hạng mục công trình dự kiến vay vốn ODA và Đề xuất dự án PPP theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư Dự án xây dựng Cảng Liên Chiểu theo hình thức PPP có sử dụng nguồn vốn ODA.

(4). Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị xúc tiến với WB và JICA (phần đầu tư không thuộc Bộ Giao thông Vận tải)

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 15.439 tỷ đồng, trong đó phần di dời ga đường sắt là 6.219 tỷ đồng, phần tái phát triển đô thị là 9.220 tỷ đồng. Phần di dời ga đường sắt dự kiến sử dụng vốn của Ngân sách Trung ương và xúc tiến vốn ODA của JICA; phần tái thiết đô thị dự kiến xúc tiến vốn ODA của WB; ngoài ra còn có nguồn vốn từ nguồn khai thác quỹ đất tại nhà ga cũ và nhà ga mới.

(5) Dự án Phát triển công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2) và dự án Phát triển giao thông phi cơ giới và ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong quản lý, điều hành giao thông: Tổng mức đầu tư dự kiến của 02 dự án:

- Dự án Phát triển công nghệ thông tin và Truyền thông: 1.485 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 1.350 tỷ đồng, vốn đối ứng là 135 tỷ đồng.

- Dự án Phát triển giao thông phi cơ giới và ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong quản lý, điều hành giao thông: 3.375 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 3.037,5 tỷ đồng, vốn đối ứng là 337,5 tỷ đồng.

(6). Dự án Hạn mức tín dụng của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) dành cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

AFD đang xem xét đề nghị cấp thêm cho Quỹ hạn mức tín dụng 30 triệu Euro theo cơ chế vay lại thông qua Bộ Tài chính. Hiện Quỹ đang xây dựng đề xuất dự án.

(7) . Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo Khu công nghệ cao.

Tổng vốn đầu tư dự án là 12,7 triệu USD, trong đó vốn ODA là 10,8 triệu USD, vốn đối ứng là 1,9 triệu USD. Hiện UBND thành phố đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, hổ trợ.

(8). Dự án Xây dựng nền tảng hệ thống SDSS và lập quy hoạch đô thị phức hợp thông minh tại thành phố Đà Nẵng.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 10 triệu USD từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA. Hiện UBND thành phố đã có công văn trình Thủ tướng chỉnh phủ xem xét, cho phép thành phố thực hiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; đồng thời quan tâm, làm việc với KOICA để dự án được lựa chọn.

Tính đến thời điểm 31/12/2016 tổng vốn ODA và vốn đối ứng trên địa bàn đã thực hiện là 1.007.462 triệu đồng, trong đó ODA giải ngân đạt 658,030 tỷ đồng.

* Tình hình triển khai thực hiện các dự án FDI

Tính đến thời điểm 28/02/2017, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 469 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 3,263 tỷ USD. Riêng trong năm 2016 đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) mới cho 60 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17,228 triệu USD; điều chỉnh tăng Giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án với số vốn đăng ký tăng thêm 32,71 triệu USD, điều chỉnh giảm 1 dự án với số vốn giảm xuống 14,36 triệu USD.

 

* Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ 3 tháng đầu năm 2017 là 4.625 tỷ đồng, bằng 88,26% so với năm 2016 Trong đó: Ngân sách trung ương ước đạt 1.707,1 tỷ đồng, tăng 30,37% so với năm 2016; ngân sách địa phương ước đạt 2.917,9 tỷ đồng, bằng 74,23% so với năm 2016.

Thu nội địa: Ước thực hiện tổng thu nội địa (thu thuế, phí, thu khác và thu tiền sử dụng đất) là 3.918,9 tỷ đồng, bằng 86,97% so với năm 2016;

Thu thuế xuất nhập khẩu: 701,4 tỷ đồng, tăng 3,16% so với năm 2016.

* Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ 3 tháng đầu năm 2017 là 5.143,1 tỷ đồng, tăng 7,29% so với năm 2016. Trong đó : Ngân sách trung ương ước thực hiện là 2.147 tỷ đồng tăng 10,36% so với năm 2016, ngân sách địa phương là 2.996 tỷ đồng tăng 5,19% so với năm 2016, chi đầu tư phát triển trên địa bàn là 1.842,1 tỷ đồng bằng 5,43% so với năm 2016, chi thường xuyên trên địa bàn là 3.292,6 tỷ đồng tăng 8,09% so với năm 2016.

* Chi ngân sách địa phương

Sơ bộ chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2017 là 2.996 tỷ đồng, tăng 5,19% so với năm 2016. Cụ thể một số lĩnh vực như sau:

Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 1.599 tỷ đồng, tăng 2,04% so với năm 2016. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 1.599 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn vốn trong nước;

Chi thường xuyên: Ước thực hiện là 1.397 tỷ đồng, tăng 9,05% so với năm 2016.

Biểu 2. Thu - Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 2015-2017

 

Thu - Chi NSNN 3 tháng đầu năm (Tỷ đồng)

Tăng(+), giảm(-) so với năm trước (%)

 

2015

2016

Sb2017

2016

Sb2017

Tổng thu NSNN trên địa bàn

3.060

5.240

4.625

171,25

88,26

Trong đó:

- Thu ngân sách trung ương

783

1.309

1.707

167,13

130,37

- Thu ngân sách địa phương

2.277

3.931

2.918

172,66

74,23

- Thu nội địa

2.623

4.506

3.919

171,81

86,97

- Thu thuế xuất nhập khẩu

429

680

701

158,41

103,16

Tổng chi NSNN trên địa bàn

4.408

4.794

5.143

108,75

107,29

Trong đó:

- Chi ngân sách trung ương

1.862

1.946

2.147

104,48

110,36

- Chi ngân sách địa phương

2.546

2.848

2.996

111,88

105,19

- Chi đầu tư phát triển

1.653

1.747

1.842

105,73

105,43

- Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

1.653

1.575

1.842

95,31

116,96

- Chi thường xuyên

2.754

3.046

3.293

110,60

108,09

Trong chi NSĐP:

Chi đầu tư phát triển

1.404

1.567

1.599

111,60

102,04

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

1.404

1.395

1.599

99,33

114,64

Chi thường xuyên

1.140

1.281

1.397

112,34

109,05

Thành phố đã triển khai các giải pháp quản lý, kiểm soát các nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu thuế, xử lý các doanh nghiệp nợ đọng thuế, thu tiền sử dụng đất và tháo gỡ những khó khăn trong thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất. Đồng thời thực hiện tiết kiệm, hiệu quả và chặt chẽ, cân đối trong chi ngân sách, chủ động và cắt giảm những khoản chi chưa cần thiết, mặc khác cũng có những chính sách thuận lợi hỗ trợ cho danh nghiệp hoạt động tốt.

Ước tính quý I/2017 giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá thực tế đạt 4.514 tỷ đồng, tăng 5,21% so với quý I/2016, và bằng 83,13% so với quý trước. Trong đó, công trình nhà không để ở chiếm tỷ lệ cao nhất 31,92% (1.441 tỷ đồng), sau đó là công trình xây dựng chuyên dụng 26,11%, công trình kỹ thuật dân dụng 24,49%,...

Trong quý I/2017, tình hình hoạt động của nhóm ngành xây dựng mặc dù vẫn còn gặp một số khó khăn trong công tác qui hoạch, năng lực quản lý một số dự án trong thực hiện giải phóng mặt bằng, song với những chính sách điều chỉnh giảm lãi suất ngân hàng đã giúp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận được nguồn vốn vay, giá VLXD tương đối ổn định cùng sự ấm lên của thị trường bất động sản đã tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án công trình.

*Theo số liệu mới nhất (điều tra LĐVL năm 2015), tại Đà Nẵng, dân số từ 15 tuổi trở lên chiếm 1,1% so cả nước; tương ứng: số người có việc làm chiếm 1% (điều tra LĐVL năm 2014 là 1,6%) và số người thất nghiệp chiếm 2,1% (điều tra LĐVL năm 2014 là 1,5%). Như vậy qui mô về dân số lao động, lao động không lớn. Tuy nhiên Đà Nẵng là một trong những thành phố thu hút người từ nơi khác đến với 3 mục đích chính: 1)sinh sống, 2)làm việc (hoặc tìm việc), 3)theo học các trường đào tạo. Sự di cư này phần nào đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng cũng như trở thành một động lực thúc đẩy Đà Nẵng phát triển.

Tỷ lệ thất nghiệp của người từ 15 tuổi trở lên tại Đà Nẵng quý I/2017 dự kiến là 2,65%; trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 3,02% và khu vực nông thôn là 0,55%. Tỷ lệ thất nghiệp chung toàn Thành phố nếu so với quý I/2016 là 3,35% thì có thể nói tình trạng thất nghiệp đang có xu hướng giảm dần, nhưng không ổn định. Biểu hiện ở tỷ lệ thất nghiệp các quý gần đây như sau:

 

Quý I/2016

Quý II/2016

Quý III/2016

Quý IV/2016

Quý I/2017

Chung

3,35%

2,87%

2,31%

2,98%

2,65%

Thành thị

3,61%

3,13%

2,40%

2,23%

3,02%

Nông thôn

1,56%

1,02%

1,56%

1,05%

0,55%

 

Người thất nghiệp rơi nhiều vào lứa tuổi từ 20-29 tuổi. Có khoảng hơn 60% người thất nghiệp trẻ tuổi (từ 20-29 tuổi), trong khi nhóm dân số này chỉ chiếm 22% trong tổng dân số từ 15 tuổi trở lên. Trong đó nhóm tuổi có số người thất nghiệp cao nhất là nhóm tuổi 20-24, tiếp đến là nhóm 25-29 tuổi. Nhóm tuổi trẻ nhất là 15-19 tuổi vẫn có tới 8% bị thất nghiệp.

Trong tháng 3/2017, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 459 doanh nghiệp (191 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 7.187 lao động (trong đó 2.297 nữ). Nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 3.678 người, lao động phổ thông 3.509 người. Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho 1.361 lao động (681 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 1.021 người, lao động phổ thông 340 người. Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển tại phiên giao dịch có 1.074 lao động được chắp nối, giới thiệu thành công (500 nữ). Trong đó, lao động có tay nghề 813 người, lao động phổ thông 261 người.

Cộng dồn quý I/2017, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 899 doanh nghiệp (363 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 15.853 lao động (trong đó 5.520 nữ). Nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 7.782 người, lao động phổ thông 7.871 người. Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho 2.370 lao động (1.050 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 1.626 người, lao động phổ thông 744 người. Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển tại phiên giao dịch có 1.887 lao động được chắp nối, giới thiệu thành công (792 nữ). Trong đó, lao động có tay nghề 1333 người, lao động phổ thông 554 người.

Các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố tạo việc làm ước cho 5.950 lao động, đạt 18,31% kế hoạch năm, tăng 4,39% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, giải quyết việc làm tăng thêm cho 5.821 lao động. Thẩm định và giải ngân cho vay 21.849 triệu đồng, với 815 dự án, thu hút 1.013 lao động.

Thẩm định và cấp giấy phép cho 97 lao động người nước ngoài, xác nhận 54 trường hợp không thuộc diện cấp GPLĐ; trong quý, có 1.004 người nộp hồ sơ hưởng BHTN, 1.170 người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; thẩm định và cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm cho 01 doanh nghiệp; phối hợp với địa phương thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng;

* Đời sống dân cư Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng nhưng không nhiều. Số liệu khảo sát mức sống dân cư năm 2016 cho biết thu nhập bình quân người dân dự ước là 4.140 nghìn đồng/người/tháng, tăng 14,05% so năm 2015. Nếu loại trừ đi yếu tố biến động giá, (Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2016 so với năm 2015 tăng 2,26%) thì thu nhập người dân có tăng nhưng mức tăng không cao.

Biểu 4. TNBQ đầu người giai đoạn 2008 - 2016

2008

2010

2012

2014

2016

 
 

Thu nhập BQ (ng/đ)

1,366.6

1,897.2

2,851.9

3,629.8

4,140.0

 

Tốc độ tăng (%)

120.19

 
   

109.77

 

Nhìn chung, thu nhập bình quân (TNBQ) của người dân Đà Nẵng tăng nhanh nhưng không đều qua các năm. Tốc độ tăng TNBQ giai đoạn 2008 - 2016 là 14,86%, tương ứng lượng tăng tuyệt đối là 2.242,8 nghìn đồng. Khi đó, tốc độ tăng TNBQ giai đoạn 2008 -2012 tăng 20,19%, tương đương với lượng tăng tuyệt đối là 1.485,3 nghìn đồng; giai đoạn 2012 -2016 tăng 9,77%, tương đương với lượng tăng tuyệt đối là 1.288,1 nghìn đồng. có thể nhận thấy giai đoạn sau tăng chậm hơn giai đoạn trước.

Đời sống người dân thành thị ngày càng chênh lệch so với đời sống người dân nông thôn. Thu nhập bình quân dân cư khu vực thành thị là 4.365 nghìn đồng/người/tháng, tăng 14,33%; về giá trị tuyệt đối tăng 547 nghìn đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân dân cư khu vực nông thôn Đà Nẵng năm 2016 là 2.340 nghìn đồng/người/tháng, tăng 7,33%; về giá trị tuyệt đối tăng 160 nghìn đồng /người/tháng.

Lực lượng lao động tính trung bình của thành phố Đà Nẵng năm 2016 là 573 nghìn người, tăng so năm trước 26 nghìn người (4,84%), bao gồm 552,7 nghìn người có việc làm và 20,8 nghìn người thất nghiệp. Lực lượng lao động khu vực thành thị chiếm 85,8% trong tổng số lực lượng lao động toàn thành phố.

Trên địa bàn thành phố hiện có 56 cơ sở dạy nghề với quy mô đăng ký đào tạo là 50.919 học viên, trong đó, quy mô của các cơ sở dạy nghề công lập chiếm 47,81%, cơ sở dạy nghề tư thục chiếm 51,39% và cơ sở thuộc doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,80% tổng quy mô.

Thành phố đã trình Bộ LĐTB&XH 14 hồ sơ người có công tồn đọng và cấp lại 159 Bằng Tổ quốc ghi công; trình UBND thành phố đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 31 trường hợp đủ điều kiện; tiếp tục phối hợp các địa phương phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo 232 mẹ VNAH còn sống; triển khai nâng cấp mộ nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Quý, Hòa Hiệp Nam, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố;

Tiếp tục triển khai Đề án sửa chữa 1.325 nhà ở cho đối tượng người có công năm 2017; đến nay có 528 nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng; ngoài ra, đã thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa 8 nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng với tổng kinh phí 230 triệu đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố; Xác nhận miễn giảm tiền sử dụng đất cho 8 hộ, kinh phí 282 triệu đồng.

Thực hiện chế độ trợ cấp thường xuyên, 1 lần theo Pháp lệnh ưu đãi người có công cho 70 lượt đối tượng chính sách; trợ cấp khó khăn đột xuất 42 trường hợp với số tiền 122 triệu đồng;

Thành phố cũng xác lập hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP. Trong Quý I/ 2017, đã giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên cho 63 trường hợp; giải quyết trợ cấp một lần theo Pháp lệnh ưu đãi người có công cho 117 trường hợp. Đến nay thành phố Đà Nẵng có hơn 22.000 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hàng tháng trên 28 tỷ đồng;

Kiểm tra và đề xuất trợ cấp khó khăn đột xuất cho 38 trường hợp với số tiền 86,5 triệu đồng; tham mưu UBND thành phố bố trí thuê căn hộ chung cư cho 77 trường hợp. Ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho vay vốn hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố năm 2017 với tổng kinh phí là 70 tỷ đồng;

Cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn thành phố và người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc diện hộ nghèo huyện Hòa Vang năm 2017; phối hợp với UBMTTQVN thành phố và các địa phương triển khai kế hoạch xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo năm 2017; thực hiện chính sách hỗ trợ cho 66 hộ nghèo người có công có hoàn cảnh đặc hộ nghèo khó khăn khó thoát nghèo năm 2017.

Trong Quý I/2017, Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố đã ký kết hợp tác với Tổ chức Cứu tế Thế giới - Úc (AOGWR) và Hội Cứu tế Đông nam Á (SEAR) thực hiện Chương trình giúp đỡ trẻ em khó khăn trong năm 2017 với tổng kinh phí tài trợ hơn 1,4 tỷ đồng; đồng thời triển khai, thực hiện các hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 460 triệu đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, UBND thành phố thăm tặng quà các cơ quan, đơn vị, cá nhân; hỗ trợ gạo cho hơn 13 ngàn hộ với gần 50 ngàn nhân khẩu, với tổng số lương thực là 700 tấn gạo cho các hộ thiếu lương thực trong dịp Tết; ngoài ra, các quận huyện vận động hỗ trợ gạo cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Hỗ trợ bằng tiền, tặng quà cho hơn 50 ngàn hộ, đối tượng thuộc hộ nghèo, đối tượng xã hội và cơ sở có đối tượng nuôi dưỡng tập trung, với tổng số tiền là 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND quận, huyện đã thăm và tặng quà cho hơn 200 người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng cai nghiện ma túy và đang điều trị Methadone tại Trung tâm GD-DN 05-06 thành phố, kinh phí 70 triệu đồng; các sở ngành, Uỷ ban MTTQVN, hội đoàn thể thành phố, UBND các địa phương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã tặng trên 33.000 phần quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017 và các văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), ngay từ đầu năm học, Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 4547/BGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2016 của Bộ GDĐT, khuyến khích, động viên học sinh tham gia các vòng thi tự luyện để tăng cường kiến thức, kĩ năng ngôn ngữ, góp phần đẩy mạnh chất lượng bộ môn tiếng Anh trong nhà trường. Trong 08 tháng qua, theo hướng dẫn của Sở, các đơn vị, trường học đã tổ chức tốt vòng thi cấp trường, cấp quận, huyện, thành phố.

Ngày 4/3/2017, có 32 hội đồng thi vòng thi thành phố dành cho học sinh lớp 5, 9 và 11 với tổng số 1.395 học sinh dự thi, trong đó lớp 5: 807 học sinh, lớp 9: 399 học sinh và lớp 11: 189 học sinh. Các hội đồng thi đã thực hiện đúng các quy định của Bộ và của Sở GDĐT. Kết quả như sau:

Lớp 5: 09 giải Nhất, 14 giải Nhì, 20 giải Ba và 71 giải khuyến khích

Lớp 9: 11 giải Nhất, 14 giải Nhì, 19 giải Ba và 69 giải khuyến khích

Lớp 11: 09 giải Nhất, 14 giải Nhì, 19 giải Ba và 71 giải khuyến khích

Những học sinh đạt giải vòng thi thành phố sẽ được chọn tham dự Vòng thi toàn quốc vào ngày 15/4/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Ngày 9/3/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng phối hợp với Công ty Du học Atlantic tổ chức trao học bổng Soshi cho 40 học sinh Đà Nẵng. Đây là học bổng của Tập đoàn giáo dục Soshi Nhật Bản.

Ngày 12/3/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức chương trình tư vấn mùa thi năm 2017 tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình, 40 trường đã tư vấn trực tiếp cho học sinh tại gian hàng triển lãm với nội dung tư vấn định hướng nghề nghiệp, thi trắc nghiệm, du học, vay vốn ngân hàng…Ban tổ chức cũng trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Đà Nẵng.

Ngày 15/3/2017, tại Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, đoàn Đà Nẵng đạt 1 giải Nhất, 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Giải Nhất: Thiết bị hỗ trợ đọc và viết cho người khiếm thị. Giải Ba: Hệ thống khay trồng rau sạch tự động; Dụng cụ học tập cho trẻ em vùng cao sử dụng năng lượng xanh; Thiết bị tạo nước từ không khí. Giải Khuyến khích: Chế tạo chất giặt rửa thiên nhiên từ Saponin chiết tách từ quả bồ hòn.

Từ ngày 18/12/2016 đến ngày 15/4/2017, thành phố tổ chức 6 môn thi đấu trong khuôn khổ Giải Thể thao học sinh thành phố năm học 2016 – 2017. Đến nay, Sở GDĐT đã tổ chức thành công một số môn thể thao như Bóng đá và Thể dục nhịp điệu. Kết quả, đội Bóng đá nam THCS quận Hải Châu và đội Bóng đá nữ THCS quận Liên Chiểu đã xuất sắc giành Giải Nhất. Đội Bóng đá nữ THCS quận Liên Chiểu đoạt Cúp Vô địch. Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã xuất sắc giành giải Nhất Bóng đá nam và Trường THPT Tôn Thất Tùng giành giải Nhất Bóng đá nữ.

Đối với khối Mầm non Giải Nhất thuộc về Phòng GDĐT quận Hải Châu, Giải Nhì: Phòng GDĐT quận Ngũ Hành Sơn, Giải Ba: Phòng GDĐT quận Thanh Khê và Sơn Trà, Giải Khuyến khích: Phòng GDĐT huyện Hòa Vang.

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ đầu năm 2017 đến nay: tổng số cas mắc sốt xuất huyết 1.836 cas, tăng 593 cas (47,71%) so với cùng kỳ năm 2016, không có trường hợp tử vong, trung bình 1 tuần trong tháng 3/2017 có 156 cas bệnh; bệnh tay chân miệng có 193 cas, tăng 42 cas tăng 27,81% so với cùng kỳ năm 2016, trung bình 1 tuần có 19 cas; bệnh thủy đậu là 267 cas, tăng 12,18% so với cùng kỳ năm 2016, tăng 29 cas, trung bình 1 tuần có 28 cas. Cúm A/H1N1: phát hiện 1 cas trong tháng 3/2017.

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 73 ổ dịch đã được phát hiện, giám sát và phun hóa chất xử lý. Một số địa phương có số ca mắc SXH cao hơn mọi năm, đó là quận Thanh Khê (455 ca), quận Hải Châu (333 ca), quận Sơn Trà (291 ca).

Với diễn biến thời tiết hiện nay, dự đoán tình hình sốt xuất huyết sẽ hết sức phức tạp, khả năng số người mắc còn tăng cao. Việc phun hóa chất, xử lý các ổ dịch chỉ giải quyết được một phần nhỏ của dịch sốt xuất huyết. Điều quan trọng và cần thiết là mỗi hộ gia đình, khu dân cư cần vệ sinh sạch sẽ, phát quang các bụi rậm khu vực mình sinh sống, tháo dỡ, lật úp các vật dụng có khả năng chứa nước, hạn chế tối đa việc tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sản sinh.

Trong thời gian qua, ngành y tế thành phố Đà Nẵng luôn đẩy mạnh phát triển hệ thống điều trị theo hướng “đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực”.

Chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện ngày một nâng cao, đặc biệt tại Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai thành công ca ghép tế bào gốc điều trị chấn thương tủy sống đầu tiên; thành công 05 ca ghép thận, thực hiện kỹ thuật solitaire (lấy huyết khối) trong điều trị nhồi máu não cấp tính; Kỹ thuật ECMO, kỹ thuật thẩm tách siêu lọc máu, phẫu thuật tạo hình thực quản trong teo thực quản bẩm sinh sơ sinh; Kỹ thuật cắt thực quản và tạo hình thực quản bằng ống dạ dày qua nội soi ngực bụng; Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành; Phẫu thuật và can thiệp bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, cân nặng thấp; Cắt đốt nội mạc bằng sóng Radio cao tần, đặt máy tạo nhịp hai buồng tim…Bên cạnh đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Xạ trị-Y học hạt nhân khu vực miền Trung, đây là đơn vị thứ 3 trong toàn quốc có thể sản xuất FDG 18 bằng máy cyclotron kết hợp với các máy PET/CT và SPECT/CT hiện đại thế hệ mới cho phép chẩn đoán sớm nhiều bệnh lý như ung thư, các tổn thương di căn, xạ hình tưới máu cơ tim với hình ảnh và chất lượng cao góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán chính xác và điều trị sớm nhiều bệnh, cứu sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo…

Tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng đã triển khai kỹ thuật "Thụ tinh trong ống nghiệm" từ tháng 4/2014 và đến nay đã chào đón trẻ thứ 173 bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (tỷ lệ thành công khá cao từ 40 đến 45%). Kỹ thuật "Chăm sóc thiết yếu sơ sinh sớm da kề da": được áp dụng từ tháng 7/2014, đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao qua 02 cuộc Hội thảo khoa học Quốc tế tổ chức năm 2015 tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Hiện nay kỹ thuật này được áp dụng 100% tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động văn hóa thể thao năm 2017 được triển khai tổ chức từ thành phố đến cơ sở nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Ngoài các hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật, chương trình nghệ thuật, Hội Hoa Xuân, Chợ hoa Tết, triển lãm, hoạt động chiếu phim, đua thuyền và chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn... tạo không khí sôi động trên khắp thành phố, thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách.

Chương trình tổng thể các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997-01/01/2017). Hoạt động VHTT Đà Nẵng có nhiều khởi sắc với nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng và phong phú như: Tổ chức thành công Cuộc thi Marathon quốc tế; Cuộc thi Nghệ thuật sân Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc.

Chương trình Hô hát bài Chòi lời cổ và lời mới ca ngợi về thành phố Đà Nẵng vào 3 đêm trong tuần từ 17h đến 21h30 các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật tại Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía Nam bờ Đông cầu Rồng; Vũ hội đường phố (diễu hành đi bộ, biểu diễn kèn kết hợp nhảy, khiêu vũ) mỗi tháng tổ chức 1 lần vào tối thứ 7 tuần cuối tháng, từ tháng 1 đến tháng 9 trên đường Trần Hưng Đạo (ngã ba Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế đến ngã ba Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thông);

Không gian nghệ thuật đường phố gồm biểu diễn yoyo, beatbox, cầu thủy tinh, ảo thuật,…) từ 19h30 đến 21h00 thứ 7 tuần 1 và tuần 3 của tháng 2-9/2017 tại công viên phía Bắc bờ Tây cầu Rồng.

Tại Công viên phía Bắc bờ Đông cầu sông Hàn, từ 8h-21h từ thứ Sáu đến Chủ nhật, tuần cuối của tháng (từ tháng 3-9/2017) thì có không gian nghệ thuật sắp đặt gồm nón, dù, tranh trúc chỉ, tranh cát trên lớp do Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội phối hợp Hội Mỹ thuật thành phố, Hội Mỹ thuật trẻ Đà Nẵng tổ chức.

Nhân kỷ niệm 42 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3 sẽ có các hoạt động gồm: Chương trình nghệ thuật chào mừng 42 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng vào ngày 28/3/2017 tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế); tổ chức trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ tu trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam (văn hóa ẩm thực, trang phục, lễ hội, sinh hoạt đời thường của đồng bào dân tộc Cơ tu; bán một số sản phẩm dệt thủ công, vật dụng bằng mây, tre của đồng bào Cơ tu) tại Bảo tàng Đà Nẵng vào tháng 3/2017.

Ngoài ra còn có các hoạt động khác: Triển lãm ảnh kỷ niệm 71 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19/2 dự kiến từ ngày 18-24/12/2017; triển lãm nghệ thuật sắp đặt Trúc chỉ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng vào tháng 11/2017. Ngoài ra còn có các hoạt động lĩnh vực Mỹ thuật đường phố gồm triển lãm tranh nghệ thuật; ký họa chân dung và viết Thư pháp; vẽ tranh 3D và tranh tường tại công viên cầu Rồng

* Tình hình cháy nổ: Tháng 3/2017 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 3 vụ cháy. Trong đó có 1 vụ cháy nhà dân và 1 vụ cháy khác, thiệt hại ước 46,5 triệu đồng (1 vụ đang thống kê giá trị thiệt hại). Từ đầu năm đến nay, thành phố xảy ra 14 vụ cháy; trong đó 8 vụ cháy nhà dân, 1 vụ cháy doanh nghiệp và 5 vụ cháy khác, tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 181,36 triệu đồng, 1 người chết.

* Tai nạn giao thông:

Quý I/2017: Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 27 vụ, làm chết 16 người, bị thương 20 người, thiệt hại tài sản khoảng 47 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 1 vụ (27/28), giảm 2 người chết (16/18), số người bị thương không tăng không giảm. Tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy: Không xảy ra.

Lực lượng Công an thành phố đã phát hiện, lập biên bản 14.292 trường hợp vi phạm (624 tải ben, 195 tải đầu kéo, 2.133 tải khác, 361 ô tô khách, 3.616 ô tô con, 7.362 mô tô, 1 xe máy điện). Ra quyết định xử phạt 12.700 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu 9,6 tỷ đồng. Tạm giữ 260 ô tô, 857 mô tô. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1.743 trường hợp (589 ô tô, 1.154 mô tô). Cảnh sát giao thông đường thủy tổ chức 82 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản 26 trường hợp vi phạm, xử phạt 48,05 triệu đồng.

* Công tác kiểm tra, xử lý tệ nạn mại dâm:

Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố và các quận, huyện tiến hành ra quân kiểm tra, xử lý triệt xóa các tụ điểm mại dâm dọc tuyến đường Trường Chinh, qua đó đã tiến hành triệt xóa 4 tụ điểm hoạt động mại dâm; xử phạt hành chính 6 đối tượng mua dâm, 6 đối tượng bán dâm và 1 chủ nhà trọ với tổng số tiền là 7,2 triệu đồng. Ngoài ra, Đội Kiểm tra liên ngành 178 thành phố hậu kiểm 20 cơ sở đề nghị ngưng hoạt động năm 2016 và 54 cơ sở, qua kiểm tra phát hiện 2 cơ sở vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt 31 triệu đồng, nhắc nhở 33 cơ sở và01 cơ sở đang trong quá trình xử lý.

* Lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện:

Trong quý I/2017, thành phố đã tập trung 30 đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội. Trong đó: lang thang xin ăn: 10 đối tượng; xin ăn biến tướng: 1 đối tượng; tâm thần lang thang: 11 đối tượng; lang thang không nơi cư trú: 8 đối tượng;

Đã xét đưa 21 người tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình-cộng đồng; Cơ sở đã tiếp nhận đưa vào cắt cơn cai nghiện ma túy cho 179 người nghiện (14 cai nghiện tự nguyện. Trong đó: 115 người mới nghiện và 64 người tái nghiện); giải quyết cho về cộng đồng 211 người (trong đó về đúng thời hạn là 200 người, công an di lý, khởi tố 7 người, chuyển CSGD 1 người, đình chỉ chữa bệnh 2 người, tạm thời đưa ra khỏi Cơ sở 1 người); hiện, Trung tâm đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 510 học viên (trong đó đang ở Cơ sở xã hội Bầu Bàng là 477 học viên ,có 35 người ngoài thành phố, 33 người không có nơi cư trú ổn định đang chờ Quyết định của Tòa án). Toàn thành phố có toàn thành phố có 669 người trong diện quản lý sau cai và 590 người đang được quản lý.

Thành phố đã tổ chức Hội thảo tổng kết chương trình “Đánh giá toàn diện nhằm hướng đến khả năng chống chịu biến đổi khí hậu (BĐKH) nước mặt thành phố Đà Nẵng” sau 3 năm triển khai thực hiện.

Dự án Quản lý Tài nguyên nước Đà Nẵng do Quỹ Rockefeller tài trợ thông qua Viện chuyển đổi Môi trường và Xã hội ( ISET), có 6 hợp phần, nội dung chủ yếu gồm: đánh giá hiện trạng tài nguyên nước; dự báo nguồn nước và nhu cầu sử dụng nước đến năm 2050. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra sự thiếu hụt nguồn nước qua từng giai đoạn, với nhiều kịch bản khác nhau. Qua đó, đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước mặt, trong đó có đề xuất xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên để khai thác nguồn nước sông Cu Đê, công suất 132.000 m3/ngày đêm ở giai đoạn 1; 260.000 m3/ngày đêm ở giai đoạn 2./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn