(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Ký kết quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 23/03/2018 Lượt xem: 37

Chiều ngày 26/3, tại Cục Thống kê thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cục Thống kê thành phố ký kết quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin.

Theo đó, hai đơn vị phối hợp xây dựng các văn bản pháp lý phục vụ công tác thống kê thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; thực hiện tổng điều tra, điều tra thống kê; thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, tổng hợp số liệu thống kê và cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn…Về chia sẻ thông tin, hai đơn vị trao đổi các chỉ tiêu sản xuất phục vụ báo cáo hàng tháng qua thư điện tử công vụ và định kỳ hàng quý thực hiện rà soát, chia sẻ số liệu về kết quả sản xuất nông, lâm, thủy sản.

 Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Thống kê Trần Văn Vũ cho biết, việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo tính thống nhất số liệu, hệ thống chỉ tiêu, nguồn thu thập và phương pháp thông tin số liệu. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Phú Ban đề nghị hai đơn vị cần thực hiện tốt công tác tập huấn thu thập thông tin thống kê, đảm bảo tính chính xác của số liệu, trên cơ sở đó nghiên cứu số liệu đảm bảo phục vụ tốt công tác tham mưu, phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tính đến nay, Cục Thống kê thành phố đã ký kết quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin với hai đơn vị là Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn