(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 năm 2017
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 01/08/2017 Lượt xem: 167

(Nguồn: Trích báo cáo Kinh tế - xã hội tháng 7 Cục Thống kê Đà Nẵng)

* Chính thức tháng 6/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,78% so với tháng 6/2016. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 51,32%; công nghiệp chế biến tăng 8,47%; công nghiệp điện tăng 10,68%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,78% so với tháng 6/2016.

Cộng dồn chính thức 6 tháng đầu năm 2017: Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn thành phố tăng 11,2% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp khai thác tăng 41,87%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,09%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 12,69%, sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 10,49%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Dệt tăng 9,06%; Sản xuất kim loại tăng 16,33%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 17,18%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 13,39%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 44,82%... Các ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: Sản xuất giấy và các SP từ giấy; SX thuốc hóa dược và dược liệu; SX da và các SP có liên quan.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2017 ước tăng 3,01% so với tháng 6/2017. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng bằng 92,71%; Công nghiệp chế biến tăng 3,08%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 4,3%; Sản xuất nước và xử lý rác thải bằng 98,29% so với tháng 6/2017.

So với cùng kỳ tháng 7/2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2017 tăng 9,82%. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 42,46%; công nghiệp chế biến tăng 8,44%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 12,36%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 7,9%.

Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Dệt tăng hơn 2 lần, Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 52,56%; Chế biến thực phẩm tăng 20,24%; Sản xuất kim loại tăng 19,03%; sản xuất sản phẩm điện tử máy vi tính tăng 24,02%; chế biến chế tạo khác tăng 24,84%. Các ngành SX giảm sút: sản xuất giấy giảm 10,19%; sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu giảm 10,89%; sản xuất sản phẩm từ cao su plastic giảm 24,64%.

* So với cùng kỳ, ước chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2017 tăng 10,97%, trong đó : công nghiệp khai khoáng tăng 41,98%; công nghiệp chế biến tăng 9,82%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 12,63%, sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 10,08%.

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay tình hình sản xuất công nghiệp thành phố có tốc độ tăng trưởng khá hơn so với năm trước. Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Dệt tăng 29,96%; Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 20,75%; Sản xuất kim loại tăng 18,85%; sản xuất sản phẩm điện tử máy vi tính tăng 12,54%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 17,3%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 19,76%; chế biến chế tạo khác tăng 32,78%; sản xuất thiết bị điện tăng 16,55%.

Một số ngành SX giảm sút: SX giấy và sản phẩm từ giấy giảm 24,55%; sản xuất da giảm 13,69%; sx thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 7,13%.

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân năm 2017 tính đến ngày 15/07/2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt: lúa 2.815 ha, ngô 201 ha, khoai lang 182 ha, mè 240 ha, lạc 407 ha, rau, đậu 484 ha, mía 177 ha, cây hoa 51 ha. So với cùng kỳ năm trước diện tích gieo trồng lúa giảm 2,7%; ngô giảm 11,83%; khoai lang giảm 6,86%; rau giảm 3,87%; mía giảm 4,32%; cây hoa tăng 1,24%, mè giảm 6,98%; lạc giảm 18,27%.

Sản lượng thu hoạch các loại cây hàng năm vụ Đông Xuân như sau: lúa 17.510 tấn (tăng 1,71% so với năm 2016); ngô 1.130 tấn (bằng 86,81%); khoai lang 1.186 tấn (bằng 95,04%); mía 7.305 tấn (bằng 98,34%); rau đậu đạt 5.737 tấn (bằng 98,63%).

* Chăn nuôi: Từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, ngành đã tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tiếp tục tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chặt chẽ khâu giết mổ. Đã hoàn thành tiêm phòng Cúm gia cầm được 168.706 con gia cầm và tiêm phòng LMLM được 14.246 con trâu bò. Thực hiện Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về việc phòng chống bệnh dại ở động vật, ngành triển khai đợt tập trung tiêm phòng bệnh dại cho động vật nuôi trên toàn thành phố từ tháng 4 đến tháng 5/2017, số lượng tiêm được 16.150 con. Công tác tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh được duy trì thương xuyên, trong 6 tháng đầu năm ngành đã cấp 3 đợt với 2.304 kg hóa chất tiêu độc khử trùng(Benkocid) và 1.000 kg Clorine để phục vụ Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, thực hiện công tác phòng chống dịch cho các địa phương, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 31/5/2017, đã xử lý, xử phạt vi phạm hành chính 111 trường hợp vi phạm với tổng số tiền nộp kho bạc 140 triệu đồng. Tính đến thời điểm giữa tháng 7/2017, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau:

+ Tổng số lượng trâu 2.438 con, giảm 2,44% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng bò 20.284 con, giảm 0,65% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng lợn 90.011 con, tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 2016;

+ Tổng đàn gia cầm 596 ngàn con, tăng 2,98% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó: đàn gà 501 ngàn con, tăng 0,91% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong tháng 7/2017 các lực lượng kiểm lâm đã tập trung nguồn lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, chỉ đạo, xử lý các vụ việc xâm hại rừng trái phép, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát thi công và nghiệm thu trồng 17,88 ha Thông tại khu vực Nam Hải Vân; Thẩm định phương án thu hồi rừng Dự án khu Du lịch sinh thái biển Bãi Bắc, phương án trồng rừng thay thế khu Du lịch Làng Vân; tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực dể gây cháy để nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời. Từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa xảy ra 1 vụ cháy rừng, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2016, chưa thống kê được giá trị thiệt hại. Tại thời điểm không phát sinh diện tích rừng trồng mới tập trung. Tại thời điểm không phát sinh diện tích rừng trồng mới tập trung. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng cộng dồn 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 23.700 m3, bằng 97,92%. Sản lượng củi khai thác ước đạt 58.315 Ster, bằng 99,73% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoạt động khai thác thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2017 tương đối ổn định, các nghề chủ yếu là câu, lưới rê 3 lớp…Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ thủy sản của thành phố, nhiều ngư dân đã đóng tàu mới và cải hoán tàu thuyền với công suất lớn, mua trang thiết bị, ngư lưới cụ phù hợp với mùa vụ và ngư trường đánh bắt đã giúp ngư dân khai thác được sản lượng khá với nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Sản lượng thủy, hải sản ước 7 tháng đầu năm 2017 đạt 22.869 tấn, tăng 6,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khai thác thủy sản ước đạt 22.244 tấn, tăng 6,83%; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 625 tấn, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn cũng khá thuận lợi, sản lượng nuôi trồng ước 7 tháng đầu năm 2017 đạt 625 tấn, trong đó 66 tấn tôm; sản xuất được 35 triệu con tôm giống. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng so với cùng kỳ năm 2016 (5,24%) tương ứng sản lượng nuôi trồng tăng 31,1 tấn.

Tình hình dịch bệnh nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2017 không xảy ra trên địa bàn, các cơ quan chuyên ngành tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi các biện pháp kỹ thuật và phòng chống để tránh xảy ra dịch bệnh trong thời gian tới.

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tháng 7/2017 đạt 6.417 tỷ đồng, tăng 1,61% so tháng trước và tăng 9,63% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2016. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 378 tỷ đồng, tăng 4,57% so tháng trước và tăng 15,24% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 3.907 tỷ đồng, tăng 1,26% và tăng 12,74% so với cùng kỳ ănm trước; Kinh tế cá thể đạt 1.788 tỷ đồng, tăng 0,64% và tăng 3,7%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 342 tỷ đồng, tăng 7,84% so tháng trước và tăng 2,57% so cùng kỳ tháng 7 năm 2016.

Trong tổng mức: nhóm thương nghiệp tăng 12,4%; nhóm khách sạn tăng 0,77%, nhà hàng tăng 6,36%; du lịch bằng 80,58%; dịch vụ tăng 11,79% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2016.

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 7 tháng đầu năm 2017 đạt 42.378 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 2.492 tỷ đồng, tăng 27,35% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 25.168 tỷ đồng, tăng 14,68%; Kinh tế cá thể đạt 12.413 tỷ đồng, tăng 4,77%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.298 tỷ đồng, tăng 8,74% so với 7 tháng đầu năm 2016.

Trong tổng mức: Thương nghiệp tăng 13,82% so với cùng kỳ năm trước; lưu trú tăng 4,72%; nhà hàng tăng 7,21% so cùng kỳ; du lịch bằng 99,15%; dịch vụ tăng 13,54% so với 7 tháng đầu năm 2016.

Ngành ăn uống: Ước tháng 7/2017 doanh thu ngành ăn uống ước đạt 831 tỷ đồng, tăng 1,85% so với tháng trước và tăng 6,36% so với cùng kỳ tháng 7/2016.

Ngành lữ hành và lưu trú: Doanh thu ngành lữ hành và lưu trú ước tháng 7/2017 đạt 616 tỷ đồng, tăng 8,05% so với tháng trước và bằng 95,48% % so với cùng kỳ tháng 7 năm 2016. Trong đó:

Hoạt động lưu trú tháng 7/2017 ước đạt 480 tỷ đồng, tăng 7,21% so với tháng trước và tăng 0,77% so với cùng kỳ năm 2016;

Hoạt động du lịch lữ hành tháng 7/2017 đạt 136 tỷ đồng, tăng 11,12% so với tháng trước và bằng 80,58% so với tháng 7/2016.

Tổng lượt khách phục vụ tháng 7/2017 là 441 nghìn lượt, tăng 2,37% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: lượt khách lữ hành là 42 nghìn lượt khách, tăng 2,88% so tháng trước và tăng 0,59% so với cùng tháng năm trước, lượt khách lưu trú là 399 nghìn lượt khách, tăng 2,32% so với tháng trước và tăng 8,85% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2016.

Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2017, doanh thu ngành lữ hành lưu trú đạt 3.681 tỷ đồng, tăng 3,38% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng lượt khách du lịch lữ hành và lưu trú 2.688 nghìn lượt, tăng 6,45% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ, đường thủy và dịch vụ vận tải tháng 7/2017 ước đạt 724 tỷ đồng, bằng 98,34% so cùng kỳ năm 2016; và bằng 97,09% so với tháng trước. Cụ thể từng ngành vận tải như sau:

- Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 122,1 tỷ đồng, bằng 49,66% so cùng kỳ năm 2016; và tăng 2,01% so với tháng trước;

- Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 429 tỷ đồng, tăng 26,2% so cùng kỳ năm 2016; và bằng 95,56% so với tháng trước.

- Doanh thu dịch vụ vận tải ước đạt 173 tỷ đồng, tăng 14,86% so cùng kỳ năm 2016; và bằng 97,63% so với tháng trước.

Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách tháng 7/2017 đạt 112 triệu Hk.km, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2016; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 302triệu T.km, tăng 3,14% so cùng kỳ năm 2016.

Tháng 7/2017 doanh thu ngành vận tải nhà nước ước đạt 61 tỷ đồng, giảm 3,46% so với tháng trước và tăng 1,68% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu ngành vận tải ngoài nhà nước ước đạt 625 tỷ đồng, giảm 3,51% so với tháng trước và giảm 3,56% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu vận tải có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3,68 tỷ đồng, giảm 4,44% so với tháng trước và tăng 51,61% so với cùng kỳ, doanh thu vận tải cá thể ước đạt 33,8 tỷ đồng, tăng 11,06% so với tháng trước và tăng 28,99% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế doanh thu ngành vận tải 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5.004 tỷ đồng, giảm 2,32% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vận tải hành khách đạt 766 tỷ đồng, giảm 45,35%; vận tải hàng hóa đạt 3.002 tỷ đồng, tăng 16,10%; dịch vụ vận tải đạt 1.236 tỷ đồng và tăng 8,86% so với cùng kỳ năm 2016. Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách 7 tháng đầu năm 2017 đạt 832 triệu Hk.km, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2016; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 1.958 triệu T.km, tăng 3,57% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguyên nhân tác động chính làm doanh thu ngành vận tải giảm so cùng kỳ năm trước, đó là: công ty cáp treo Bà Nà (công ty chiếm hơn 50% tổng doanh thu hành khách) điều chỉnh cách tính vé cho vận tải khách bằng cáp treo từ 600 nghìn đồng xuống còn 50 nghìn đồng và công ty vận tải khách Kogyo tạm ngừng hoạt động chờ giải thể.

Phân theo thành phần kinh tế, 7 tháng đầu năm 2017 doanh thu vận tải nhà nước đạt 453 tỷ đồng, giảm 16,76%; doanh thu vận tải ngoài nhà nước đạt 4.311 tỷ đồng, giảm 0,92%; doanh thu vận tải có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21 tỷ đồng, tăng 141,35%, doanh thu vận tải cá thể đạt 220 tỷ đồng, tăng 0,12% so với 7 tháng đầu năm 2016.

* Hàng hoá thông qua cảng

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tháng 7/2017 ước đạt 690,6 nghìn tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 1,68% so với tháng trước. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 250,6 nghìn tấn, tăng 1,45% so với cùng kỳ và tăng 4,65% so với tháng trước; hàng nhập khẩu đạt 195 nghìn tấn, giảm 2,25% so với tháng trước và tăng 19,77% so với cùng kỳ 2016; hàng nội địa đạt 245 nghìn tấn, tăng 1,97% so với tháng trước và tăng 8,08% so với cùng kỳ; hàng Container ước đạt 455 nghìn tấn, tăng 6,81% so với tháng trước và tăng 4,58% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2017, sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 4.463 nghìn tấn, tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng xuất khẩu tăng 15,34%; hàng nhập khẩu tăng 3,02%; hàng nội địa tăng 5,8% và hàng container tăng 17,06% so với cùng kỳ năm 2016.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2017 giảm 0,01% so tháng trước. Các chỉ số tăng so tháng trước là: Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,10%; nhà ở, chất đốt và VLXD tăng 0,38%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,20%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,68%.

Chỉ số giá nhóm giao thông giảm 1,78 %, bưu chính viễn thông giảm 0,05% so với tháng trước. Các nhóm có chỉ số giá ổn định là đồ uống và thuốc lá, thuốc dụng cụ y tế.

Giá vàng giảm 1,49%; Giá đô la Mỹ giảm 0,19% so với tháng 6/2017.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2017 tăng 0,38% so tháng 12 năm trước. Trong đó: may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,23%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,81%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,89%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 1,10%; nhà ở, chất đốt và VLXD tăng 3,93%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,87%.

Chỉ số giá nhóm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,02%; thực phẩm giảm 2,60%; giao thông giảm 0,50%; bưu chính viễn thông giảm 0,23% so với tháng 12 năm trước.

Giá vàng tăng 3,30%; Giá đô la Mỹ tăng 0,23% so với tháng 12/2016.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2017 tăng 3,14% so tháng 7/2016. Trong đó: Nhóm may mặc mũ nón tăng 0,79%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,78%; Nhà ở điện nước và chất đốt tăng 4,53%; Nhóm lương thực tăng 0,17%; Đồ uống và thuốc lá tăng 2,52%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 1,13%; Giáo dục tăng 3,53%; nhóm hàng ăn uống tăng 0,39%; %; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,74%.…; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 49,92% và giao thông tăng 0,75%. Riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,40%; thực phẩm giảm 0,78%.

Giá vàng giảm 3,01%; Giá đô la Mỹ tăng 1,99% so với tháng 7/2016.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng đầu năm 2017 so với bình quân cùng kỳ năm 2016 tăng 4,20%. Trong đó: Nhóm may mặc mũ nón tăng 0,94%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,89%; Nhà ở điện nước và chất đốt tăng 3,92%; Nhóm lương thực tăng 1,15%; Đồ uống và thuốc lá tăng 2,42%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 1,02%; Giáo dục tăng 4,23%…; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 59,41% và giao thông tăng 7,16%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,83%... Riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,48%.

Giá vàng tăng 3,96%; Giá đô la Mỹ tăng 1,67% so với 7 tháng đầu năm 2016.

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước địa phương trên địa bàn ước tháng 7/2017 thực hiện được 326 tỷ đồng, bằng 60,98% so với cùng kỳ năm 2016, và bằng 60,59% so với tháng trước. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 274 tỷ đồng, bằng 52,64% so với cùng kỳ năm 2016, và bằng 58,38% so với tháng trước; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 52 tỷ đồng, chiếm 16% tổng vốn ngân sách địa phương tháng 7/2017.

+ Dự án nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn: Do UBND thành phố làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 137,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tính từ thời điểm khởi công đến 30/6/2017 công trình đã thực hiện 73,64 tỷ đồng đạt 53,56% tổng vốn đầu tư. Riêng 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện được 54,6 tỷ đồng. Sau 7 tháng thi công, hầm chui công trình Nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn đã tiến hành thông xe vào ngày 30/4/2017 nhằm phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 và Lễ hội biển mùa hè 2017. Các hạng mục còn lại vẫn đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

+ Dự án hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương: Tổng mức đầu tư 118,3 tỷ đồng, thực hiện từ nguồn vốn đầu tư Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Tính từ khi khởi công đến 30/6/2017 giá trị công trình mới chỉ thực hiện được 31,94 tỷ đồng đạt 27% tổng mức đầu tư. Dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 30/09/2017 để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

+ Nhóm công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017: Với tổng mức đầu tư cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường phục vụ Tuần lễ APEC 2017 hơn 240 tỷ đồng do UBND thành phố làm chủ đầu tư. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương đối với các tuyến đường đối ngoại, đối với các tuyến đường đối nội sẽ đầu tư bằng ngân sách thành phố và xã hội hóa đang được các các đơn vị thi công gấp rút triển khai. Tính đến 30/06/2017 đã thực hiện được 160/178 tỷ đồng đạt 89,89% tổng mức đầu tư. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017 dự án đã thực hiện được 149 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm. Công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính.

+ Công trình cải tạo cảnh quan công viên tại đường Xuân Thủy, Lê Thanh Nghị, CMT8 và Mai Đăng Chơn: Tính từ khi khởi công đến 30/6/2017 đã thực hiện được 42,11 tỷ đồng đạt 84,22% so với tổng vốn đầu tư. Trong đó 6 tháng đầu năm thực hiện được 7,64 tỷ đồng đạt 76% kế hoạch năm.

+ Công trình Mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tập trung tại Bàu Bàng: Công trình có tổng mức đầu tư 83,5 tỷ đồng, được thực hiện từ cuối năm 2015 do UBND thành phố làm chủ đầu tư. Tính đến cuối tháng 6/2017 dự án mới chỉ thực hiện được 57 tỷ đồng đạt 68,67% so với tổng mức. Riêng trong tháng 6/2017 dự án thực hiện được 14,16 tỷ đồng đạt 40,46% kế hoạch năm.

Trong tháng 7/2017, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 288 doanh nghiệp (80 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 5.184 lao động (trong đó 2.256 nữ). Nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 3.141người, lao động phổ thông 2.043 người. Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho 604 lao động (286 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 355 người, lao động phổ thông 249 người. Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển tại phiên giao dịch có 381 lao động được kết nối, giới thiệu thành công (206 nữ). Trong đó, lao động có tay nghề 241 người, lao động phổ thông 140 người.

Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2017, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 20 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 2.457 doanh nghiệp (771 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 48.042 lao động (trong đó 19.023 nữ). Nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 26.198 người, lao động phổ thông 21.644 người. Trung tâm đã kết nối, giới thiệu cho 7.188 lao động (3.506 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 4.636 người, lao động phổ thông 2.552 người. Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển tại phiên giao dịch có 4.903 lao động được chắp nối, giới thiệu thành công (2.359 nữ). Trong đó, lao động có tay nghề 3.467 người, lao động phổ thông 1.436 người.

Trong 20 năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xác nhận, tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho 2.303 liệt sĩ, xác nhận, giải quyết chế độ trợ cấp 1.827 thương binh, đề nghị Nhà nước phong và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) cho 1.967 Mẹ, tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho 895 gia đình có nhiều liệt sĩ, giải quyết trợ cấp một lần cho gần 42 ngàn lượt đối tượng... đến nay ngành đã cơ bản hoàn thành công tác giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn thành phố.

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), thành phố tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” với việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, kết quả 20 năm thực hiện chính sách chăm sóc người có công và các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố. Tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ kết hợp tổng kết kế hoạch sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng năm 2017….

Tiếp tục hoàn thiện Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Khương và tổ chức khánh thành vào dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh – liệt sỹ. Thành phố đã cơ bản hoàn thành xây mới nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Khương với kinh phí trên 20 tỷ đồng và đã tổ chức di dời gần 900 mộ liệt sĩ (kết hợp với lấy mẫu sinh phẩm 161 liệt sĩ chưa xác định được thông tin) về địa điểm mới. Hoàn thành các công trình nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ theo Đề án đã được UBND thành phố phê duyệt cho 4.100 mộ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ xã, phường với kinh phí trên 27 tỷ đồng; Phát động phong trào tìm kiếm, phát hiện mộ liệt sĩ và tổ chức cất bốc quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ, đặc biệt chú ý các địa bàn khu căn cứ địa cách mạng thuộc huyện Hoà Vang (cũ) và các vùng lân cận như: Đại Lộc, Đông Giang thuộc tỉnh Quảng Nam..;

Thành phố phối hợp với Báo công an Đà Nẵng và Công ty Cocacola trao tặng 300 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang tại các cơ sở bảo trợ xã hội; tham mưu UBND thành phố hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 8 người với tổng kinh phí là 25 triệu đồng; tham mưu UBND thành phố bố trí thuê căn hộ chung cư cho 40 trường hợp.

Năm 2017, thành phố tiếp tục thực hiện Kế hoạch hỗ trợ sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng với 1.377 nhà (trong đó, xây mới 307 nhà, sửa chữa 1.070 nhà), kinh phí thực hiện trên 40 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành 1.350 nhà (Trong đó: sửa chữa 1.064 nhà, xây mới 286 nhà); trong tháng, đã giải quyết trợ cấp hàng tháng đối 45 trường hợp, giải quyết trợ cấp 1 lần đối với 56 trường hợp

Đồng thời, tập trung hoàn thành Đề án giảm nghèo đối với hộ người có công trên địa bàn thành phố. Mục tiêu đến cuối năm 2017 không còn hộ nghèo người có công theo chuẩn của thành phố (mức thu nhập bình quân 1.300.000 đồng/nhân khẩu/tháng đối với thành thị và mức 1.100.000 đồng/nhân khẩu/tháng đối với nông thôn); Thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát động phong trào tặng dụng cụ sinh hoạt, hỗ trợ sinh kế cho gia đình chính sách nghèo, khó khăn; lồng ghép các chương trình giải quyết việc làm, vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình,...nhằm không ngừng nâng cao mức sống của đối tượng, gia đình chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, ngành Lao động và Thương binh Xã hội tập trung giải quyết dứt điểm việc xác lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, rà soát và lập thủ đề nghị xác nhận liệt sĩ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối người tham gia hoạt động kháng chiến hy sinh đã được thân nhân, địa phương đưa mộ vào an táng tại các Nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Đồng thời rà soát giải quyết các vấn đề liên quan đến khen thưởng như: Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ VNAH”, tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công .

Về an sinh xã hội, Mặt trận các cấp trao 34.480 suất quà, trị giá 14,762 tỷ đồng cho các hộ nghèo trong dịp Tết. Mặt trận thành phố thăm, tặng quà Tết cho 336 hộ đồng bào dân tộc Cơ tu, 26 hộ bà con người Hoa và 25 giáo viên, quân dân y các xã Hòa Bắc, Hòa Ninh và Hòa Phú với tổng số tiền 227 triệu đồng. Mặt trận các cấp vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 17, 295 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ sửa chữa 75 nhà chính sách cho gia đình có công với cách mạng diện hộ nghèo; hỗ trợ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương Mặt trận với số tiền 100 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 177 nhà, sửa chữa 394 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ học bổng 616,6 triệu đồng cho 82 sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi với mức hỗ trợ toàn bộ học phí theo chương trình đào tạo chính khóa; trao 75 xe đạp trị giá 150 triệu đồng cho 75 em học sinh nghèo học khá giỏi tại các xã khó khăn của huyện Hòa Vang; hỗ trợ các trường hợp gặp hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo và Bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo Bệnh viên tâm thần Đà Nẵng 72 triệu đồng…

Tháng 7/2017, thành phố đã trao tặng 300 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với kinh phí 60 triệu đồng, hỗ trợ cho 06 trẻ em được phẫu thuật tim bẩm sinh với kinh phí 19,5 triệu đồng; tổ chức 10 cuộc tư vấn tại cộng đồng về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho trên 600 phụ huynh; tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn, khảo sát rà soát trẻ em và lao động trẻ em cho cán bộ làm công tác trẻ em; trong tháng, Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố đã triển khai thực hiện các hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 140 triệu đồng. Cụ thể: Phối hợp Huyện Đoàn Hòa Vang triển khai tập huấn Phòng chống xâm hại tình dục và tai nạn thương tích trẻ em do Tổ chức AOGWR tài trợ với kinh phí 20 triệu đồng; phối hợp Bệnh viện mắt Đà Nẵng triển khai chương trình “Ánh mắt trẻ thơ” năm 2017 do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ, đã khám sàng lọc 37 em và có chỉ định 23 em đề nghị phẫu thuật; phối hợp Hội Cứu tế Đông nam Á hỗ trợ học nghề và khó khăn hàng tháng cho trên 40 trường hợp trẻ em CHCĐB các quận, huyện; phối hợp Công ty Bảo Việt nhân thọ Đà Nẵng tổ chức chương trình học bổng “An sinh giáo dục - Xe đạp đến trường”, đã tặng 10 xe đạp và Ba lô trị giá 20 triệu đồng cho trẻ em nghèo vượt khó quận Sơn Trà; phối hợp Công ty TNHH Sơn nước TOA hỗ trợ 72 thùng sơn nước trị giá 75 triệu đồng cho trường Tiểu học Hòa Bắc và Hòa Liên, huyện Hòa Vang để sơn quét, sửa chữa phòng học.

Trong năm học 2016-2017, tổng số học sinh cấp 1,2,3 trên địa bàn thành phố là 169.356 em. Đến cuối năm học, tỷ lệ theo học các cấp là 99,96%, số còn lại có 68 trường hợp bỏ học vì nhiều nguyên nhân, trong đó tỷ lệ học sinh cấp phổ thông trung học bỏ học chiếm tỷ lệ cao nhất 0,14% (30 em). So với các năm học trước, số học sinh bỏ học trong năm học giảm hơn 14 học sinh; số học sinh được vận động ra lớp, chuyển sang học bổ túc hoặc học nghề tăng lên 89 học sinh..

Trong tổng số 10.003 thí sinh dự thi tốt nghiệp phổ thông trung học có 9.501 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia, chiếm tỉ lệ 94,98%. Có 20 trên tổng số 25 đơn vị (gồm cả trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên) có tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên 90%. Có 2 trên tổng số 25 đơn vị có tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Sky Line. Đơn vị có tỉ lệ tốt nghiệp THPT thấp nhất là Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố số 1 với 66,13%./.

 

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ đầu năm 2017 đến nay: tổng số cas mắc sốt xuất huyết là 3.575 cas sốt xuất huyết, tăng 1.619 cas (82,77%) so với cùng kỳ năm 2016, không có trường hợp tử vong, trung bình 1 tuần trong tháng 7/2017 có 126 cas bệnh – cao hơn trung bình tháng trước 25 cas 1 tuần; bệnh tay chân miệng có 526 cas, giảm 154 cas (22,65%) so với cùng kỳ năm 2016, trung bình 1 tuần có 30 cas – tăng so với tháng trước mỗi tuần 6 cas; bệnh thủy đậu là 727 cas, giảm 30,63% so với cùng kỳ năm 2016, giảm 321 cas, trung bình 1 tuần có 13 cas – giảm so với tháng trước 21 cas mỗi tuần. Cúm A/H1N1: tổng cas nhiễm đến nay là 2 cas. Phát hiện 01 cas viêm phổi nặng nghi nhiễm vi rút (Quảng Nam) điều trị tại bệnh viện Phụ sản Nhi. So với tháng trước, tháng 6/2017, các dịch bệnh diễn tiến lan rộng, số cas mắc các bệnh trung bình mỗi tuần đều tăng, do thời tiết nắng mưa thay đổi thất thường.

Thành phố tổ chức Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp đối với Hợp tác xã Dịch vụ SXKD Tổng hợp Hòa Tiến 1, xã Hòa Tiến và Hợp tác xã Dịch vụ Rau an toàn Túy Loan, xã Hòa Phong. Chủ trì giám sát 387 điểm kinh doanh thức ăn đường phố và 563 cơ sở sản xuất thực phẩm. Giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 97 hộ kinh doanh thức ăn đường phố. Đã tổ chức lễ phát động, diễu hành hưởng ứng chương trình “Thành phố 4 an” với trên 1.500 người dự, thúc đẩy 13 phường tiến hành phát động rộng rãi trong toàn dân. Mặt trận quận phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức về sử dụng phụ gia thực phẩm và bảo quản thực phẩm cho 345 Trưởng ban công tác Mặt trận và tổ chức tuyên truyền 179 buổi về an toàn thực phẩm với 10.882 người dự.

Nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi có cơ hội giao lưu, học hỏi và những trải nghiệm thú vị, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho các em có độ tuổi từ 6 – 15 tuổi với chủ đề “Họa sĩ nhí với Bảo tàng Đà Nẵng”. Cuộc thi chính thức diễn ra vào sáng ngày 29/7/2017 ngay tại khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng. Tham dự cuộc thi, có hơn 100 bé đến từ khắp các tỉnh, TP trên cả nước.

Ngày 15-16/7/2017, Lễ hội Diều Đà Nẵng 2017 năm nay sẽ có sự góp mặt của các CLB Diều đến từ thành phố Hồ Chí Minh – nơi có phong trào chơi diều phát triển mạnh và sự phối hợp của CLB Diều Đà Nẵng. Sự tề tựu của những thành viên giàu kinh nghiệm sẽ hứa hẹn đem đến cho khán giả những màn biểu diễn thả diều nghệ thuật đặc sắc với những nét đặc trưng riêng về kiểu cách Diều cũng như văn hóa chơi Diều phương Nam. Hàng chục con diều với nhiều hình dáng độc đáo, rực rỡ sắc màu và kích cỡ lớn, bắt mắt hòa quyện với không gian biển tươi vui và tuyệt đẹp của Đà Nẵng sẽ đem đến cho khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị. Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ có nhiều hoạt động phong phú như thả diều, biểu diễn thả diều nghệ thuật, thi trang trí diều dành cho trẻ em, hướng dẫn làm diều…

Ngày 15/7/2017, Art in Paradise – Bảo tàng 3D Art lớn nhất thế giới sẽ chính thức triển lãm tại Đà Nẵng. Đây là thành viên thứ 6 thuộc Art in Paradise Global cũng như Bảo tàng 3D Art đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng. Art in Paradise Danang sở hữu hơn 130 tác phẩm tranh 3D độc đáo, sáng tạo được vẽ trực tiếp lên tường, sàn Bảo tàng bằng những bàn tay điêu luyện của gần 20 họa sĩ tài năng đến từ Hàn Quốc. Bảo tàng 3D Art này có 9 khu vực chủ đề đặc sắc với diện tích trên 4000m2, do đó khách tham quan cần vài tiếng đồng hồ để trãi nghiệm toàn bộ Bảo tàng đặc biệt này.

* Tình hình cháy nổ: Tháng 7/2017 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 8 vụ cháy trong đó 1 vụ nhà dân, 1 vụ cháy tại doanh nghiệp, 1 vụ cháy rừng và 5 vụ cháy khác, thiệt hại ước 766,15 triệu đồng (2 vụ đang thống kê giá trị thiệt hại). Từ đầu năm đến nay, thành phố xảy ra 40 vụ cháy; trong đó 21 vụ cháy nhà dân, 3 vụ cháy doanh nghiệp, 1 vụ cháy rừng và 15 vụ cháy khác, tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 1 382,51 triệu đồng (5 vụ đang thống kê giá trị thiệt hại), 4 người chết.

* Tai nạn giao thông:

Trong tháng 7/2017: Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 10 vụ, làm chết 10 người, bị thương 4 người. So với tháng 6/2017, tăng 5 vụ (10/5), tăng 6 người chết (10/4), tăng 1 người bị thương (4/3). So với cùng kỳ năm 2016, tăng 3 vụ (10/7), tăng 7 người chết (10/3), giảm 2 người bị thương (4/6).

Tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy: Không xảy ra. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy không tăng không giảm.

Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2017: Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 61 vụ, làm chết 38 người, bị thương 39 người, hỏng 12 xe mô tô, 2 xe ô tô, thiệt hại tài sản khoảng hơn 68 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 5 vụ (61/66), giảm 4 người chết (38/42), giảm 13 người bị thương (39/52).

* Công tác kiểm tra, xử lý tệ nạn mại dâm:

Tháng 7/2017, thành phố tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức. Cụ thể: duy trì trang chuyên tin về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội trên Báo Lao động xã hội; Báo Công an thành phố và Báo Đà Nẵng; phối hợp với Đài phát Thanh truyền hình Đà Nẵng xây dựng 03 phim phóng sự về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng và quản lý sau cai nghiện; cấp phát 6.400 tời rơi tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, 188 băng rôn, với khẩu hiệu “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy”; tư vấn cho 125 lượt người có liên quan đến ma tuý và thân nhân gia đình. Tổ chức gặp mặt, hỗ trợ kinh phí tìm việc làm cho 20 người đang QLSC tại nơi cư trú có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 20 triệu đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2017, Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố và các quận, huyện tiến hành ra quân kiểm tra, xử lý triệt xóa các tụ điểm mại dâm. Đội Kiểm tra liên ngành 178 các cấp kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 145 cơ sở, qua kiểm tra phát hiện 24 cơ sở vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt 124,7 triệu đồng và nhắc nhở, cảnh cáo 121 cơ sở.

* Lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện:

Tiếp tục phối hợp ra quân tuyên tuyền kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường khu vực trên địa bàn thành phố; trong tháng 7/2017, phát hiện tập trung thu gom 26 đối tượng; Trong đó: Lang thang xin ăn: 6 đối tượng; xin ăn biến tướng: 9 đối tượng; tâm thần lang thang: 1 đối tượng và lang thang không nơi cư trú: 10 đối tượng. Tính đến nay, thành phố đã tập trung thu gom 100 trường hợp; Trong đó, 34 tâm thần; 27 lang thang, 27 xin ăn , 10 xin ăn biến tướng, 1 tâm thần lang thang và 10 lang thang không nơi cư trú.

Trong tháng 7/2017, Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp nhận 58 học viên vào cai nghiện (trong đó có 04 người cai nghiện tự nguyện), giải quyết cho về cộng đồng đúng thời hạn 61 học viên, chấp hành hình phạt tù 02 học viên; Hiện Cơ sở đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 493 học viên (Trong đó có 24 học viên là người ngoài thành phố ) và 55 người không có nơi cư trú ổn định đang chờ Quyết định của Tòa án; toàn thành phố có 21 người đang cai nghiện tại gia đình-cộng đồng và 650 người trong diện quản lý sau cai; Trong 650 người đang quản lý sau cai có 596 người đủ điều kiện phân loại (400 người tiến bộ, 139 người chưa tiến bộ và 57 người có nguy cơ tái nghiện) và 54 người mới về chưa đủ điều kiện phân loại.

Sáng 17-7, tại Đại học Đà Nẵng diễn ra hội thảo quốc tế “Quản lý nước ngầm khu vực duyên hải châu Á - Thái Bình Dương” lần thứ 5 do Đại học (ĐH) Đà Nẵng, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam và ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội phối hợp tổ chức.

Diễn ra từ ngày 17 đến 19-7, hội thảo quy tụ khoảng 50 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế (Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Thái Lan, Hong Kong, Trung Quốc và Campuchia) thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp sáng tạo trong việc quản lý nguồn nước, chống xâm nhập mặn, hướng đến sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong khu vực. Hội thảo gồm 7 phiên với các chủ đề: quản lý nước ngầm vùng duyên hải; mô hình số; điều tra nước ngầm vùng duyên hải; địa chất thủy văn trên các đảo; địa hóa học và các chất đồng vị; tác động của xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với nước ngầm duyên hải...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đánh giá việc khai thác và sử dụng nước ngầm tại vùng duyên hải đang ngày tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cần có các nghiên cứu chuyên sâu về nguồn gốc, sản lượng và chất lượng nước ngầm để đánh giá tiềm năng của nguồn tài nguyên này, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang tác động nghiêm trọng đến các khu vực ven biển./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn