(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Điều tra vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2008
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 24/11/2008 Lượt xem: 20

Giới thiệu về cuộc điều tra Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Thống kê công bố theo lệnh số 13/2003/L/CTN ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Cục Thống kê thành phố về Báo cáo một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2008;

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Cục Thống Kê tổ chức thu thập thông tin thực hiện một số chỉ tiêu họat động chủ yếu các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc các thành phần kinh tế (kể cả doanh nghiệp hạch tóan độc lập và chi nhánh doanh nghiệp, đã họat động và chưa họat động đang đầu tư XDCB tại Đà Nẵng)

Phòng Tổng Hợp - Cục Thống Kê tổ chức điều tra gửi phiếu đến từng doanh nghiệp, chi nhánh đóng trên địa bàn thành phố. Đây là đề tài về Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn mà Cục Thống Kê Đà Nẵng đã đăng ký với UBND thành phố từ đầu năm. Dự kiến đề tài này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2008 để phục vụ cho địa phương.

Phòng Tổng Hợp

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn