(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tập huấn giảng viên cấp tỉnh về nghiệp vụ điều tra và công tác quản lý Tổng điều tra cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 28/11/2008 Lượt xem: 20

Từ ngày 26 tháng 11 đến 02 tháng 12 năm 2008, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hai lớp tập huấn giảng viên cấp tỉnh về nghiệp vụ điều tra và công tác quản lý Tổng điều tra cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh các tỉnh phía Bắc tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Nam tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà.

Nối tiếp theo lớp tập huấn, vẽ sơ đồ, lập bảng kê và chọn mẫu, chương trình tập huấn lần này tập trung đào đạo những người có khả năng làm giáo viên đào tạo về nghiệp vụ điều tra cho địa phương. Ngoài ra, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương tập huấn về công tác quản lý Tổng điều tra cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh.
Tài liệu đào tạo tập trung vào các nội dung của Sổ tay đào tạo điều tra viên, Sổ tay tổ trưởng điều tra và Kế hoạch thực hiện của Ban chỉ đạo các cấp.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn