(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tổng hợp nhanh kết quả tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2007
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 12/12/2008 Lượt xem: 38

Thực hiện Quyết định số 187/2006/QĐ- TTg ngày 15/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 và Chỉ thị số 10/CT- UBND ngày 14/5/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên phạm vị toàn quốc được thực hiện theo chu kỳ 5 năm tổ chức 1 lần . mục đích của Tổng điều tra là nhằm thu thập những thông tin cơ bản về số cơ sở kinh tế; số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở kinh tế; kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của các cơ sở; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; sự phân bố các cơ sở kinh tế, phân bố lực lượng lao động theo từng địa bàn, theo cấp hành chính (quận/ huyện, xã/ phường)
Trong khi chờ kết quả tổng hợp chính thức của cuộc Tổng điều tra sẽ được Tổng cục Thống kê công bố vào quý II/2008 . Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổng hợp nhanh một số chỉ tiêu chủ yếu của thành phố Đà Nẵng để phục vụ kịp thời các đồng chí Lãnh đạo thành phố và các Sở, Ban, Ngành liên quan nghiên cứu sử dụng .
Kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra phản ảnh cơ bản quy mô kinh tế và một số chỉ tiêu xã hội của thành phố Đà Nẵng có đến thời điểm 01/7/2007; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập có đến thời điểm 31/12/2006 . Đồng thời đánh giá được sự phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm (2002 – 2007), làm căn cứ để giá kết quả giữa nhiệm kỳ của Đại hội Thành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính,. Đồng thời còn cung cấp dàn mẫu tổng thể để phục vụ các cuộc điều tra chọn mẫu của ngành Thống kê
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn