(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị tập huấn giảng viên cấp quận, huyện về nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ờ 1/4/2009
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 14/01/2009 Lượt xem: 2

Từ ngày 12 đến ngày 17/1/2009, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố đã mở lớp Tập huấn Giảng viên cấp quận, huyện về nghiệp vụ điều tra

Thành phần tham dự lớp tập huấn này là những cán bộ thuộc ban chỉ đạo quận, huyện sẽ trở thành giảng viên để đào tạo ra các điều tra viên và tổ trưởng điều tra - là những người trực tiếp làm công tác điều tra tại cơ sở.

Ngoài ra, các thành viên Tổ giúp việc Văn phòng Ban chỉ đạo Thành phố cũng tham gia lớp tập huấn này để làm công tác giám sát và theo dõi các lớp học do ban chỉ đạo quận, huyện tổ chức sau này.

Việc tập huấn tuân theo qui định của Trung ương sẽ kéo dài trong 6 ngày, kể cả thời gian thực tập và tham gia điều tra thử thực tế.

Đây là một hoạt động quan trọng nằm trong kế hoạch chung của công tác Tổng điều tra.

Dự kiến các lớp tổ chức cho các điều tra viên và tổ trưởng điều tra sẽ được tổ chức sau tết Âm lịch, tổng số lớp phải tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng là khoảng 30 lớp.

Trần Triết Tâm - Chánh Văn phòng BCĐ TP

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn