(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Lịch tiếp sóng và phát sóng trên các kênh thông tin
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 13/03/2009 Lượt xem: 17

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin nhằm phổ biến đến từng người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc điều tra dân số và nhà ở 2009 là việc rất quan trọng. Sau đây xin công bố các lịch phát sóng của các phương tiện để tất cả đều biết và theo dõi. (TVT-HC)

1. Lịch phát sóng trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam
1.1. Chương trình quảng bá cho TĐTDS và nhà ở 2009
· Phát sóng trên VTV1: 2 lần/ngày
· Khung giờ: - B3 (sau chương trình cuộc sống thường ngày)
- B6.2 (từ 20 đến 22 giờ)
· Thời gian phát sóng: 16 ngày
· Phát trong các ngày: 15/3; 19/3; 22/3; 25/3; 27/3; 28/3; 29/3; 30/3; 31/3; 1/4; 2/4; 3/4; 4/4; 5/4; 8/4; 12/4 năm 2009.
1.2. Chương trình dự kiến
· Thể loại: Phỏng vấn
· Nội dung: Phỏng vấn Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTDS và nhà ở Trung ương về:
o Mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của TĐTDS.
o Vai trò, nhiệm vụ của Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp đối với TĐTDS.
o Quyền và nghĩa vụ của dân chúng đối với TĐTDS.
o Công tác chuẩn bị cho TĐTDS.
· Yêu cầu: Phát sóng trong chương trình thời sự từ ngày 25/3 đến 2/4 năm 2009.
2. Lịch phát sóng trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
2.1. Phát quảng bá về TĐTDS và nhà ở 2009
+ Hệ VOV1 trong các chương trình trước lúc 6h00, 12h00, 18h00. Tần suất: phát 2 lần (từ 15/3 – 27/3), 3 lần từ (28/3 – 7/4).
+ Hệ VOV2 trong các chương trình lúc 9h00, 15h00, 21h00. Tần suất phát 2 lần (từ 15/3 - 27/3), 3 lần từ (28/3 – 7/4).
+ Hệ VOV4: Biên dịch quảng bá TĐTDS và nhà ở 2009 sang các thứ tiếng dân tộc tại cơ quan thường trú: (i). cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc: tiếng Mông, Thái, Dao; (ii). cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên: tiếng Ê đê, Ja rai, Ba na, Xơ-đăng, K’Ho, M’Nông; (iii). cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Kh’mer nam bộ; (iv). cơ quan thường trú khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: tiếng Chăm.
Tần suất: phát 1 lần/ngày (từ 15/3-7/4)
2.3. Dàn dựng phát sóng câu hỏi và trả lời về TĐTDS và nhà ở 2009
+ Hệ VOV2: Phát sóng câu hỏi và trả lời về TĐTDS và nhà ở trong chương trình Tiếp chuyện Bạn nghe đài. Thời gian phát: 5h30 và 19h00 từ ngày 28/3 đến ngày 7/4/2009.
+ Hệ VOV4: Biên dịch và phát sóng bằng tiếng dân tộc (HMông, Thái, Dao, Ê đê, Ja rai, Ba na, Xơ-đăng, K’Ho, M’Nông, Kh’mer nam bộ, Chăm) các câu hỏi và trả lời về TĐTDS. Phát sóng xen kẽ các bài hát về TĐTDS giữa các câu hỏi. Tần suất: phát 1 lần/ngày (từ ngày 15/3 đến 7/4/2009).
2.4. Thực hiện và phát sóng trên hệ VOV1
Phóng sự, phỏng vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo TĐTDS và nhà ở Trung ương về các nội dung sau:
+ Mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của TĐTDS.
+ Vai trò nhiệm vụ của Đảng, Chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp đối với TĐTDS.
+ Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với TĐTDS.
+ Công tác chuẩn bị cho TĐTDS.
- Thời lượng: 25 - 30 phút.
- Số buổi phát sóng: 03 lần:
+ Lần 1: 14h00 ngày 29/3/2009 (Chủ nhật) trên hệ VOV1.
+ Lần 2: 9h00 ngày 29/3/2009 (Chủ nhật) trên hệ VOV2.

+ Lần 3: 21h00 ngày 29/3/2009 (Chủ nhật) trên hệ VOV2.

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn