(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tuyên truyền cho công tác tổng điều tra dân số 2009
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/03/2009 Lượt xem: 6

CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN

Thường trưc văn phòng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Thành phố Đà Nẵng.

Chánh Văn Phòng
Ông Trần Triết Tâm

Các thành viên khác:

- Ông Trần Văn Hiếu (cấp phát tài liệu, văn phòng phẩm) .
- Bà Nguyễn Thị Kiều Liên
(giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ)

- Bà Trần Thị Lệ Trinh (giải đáp, cấp phát kinh phí)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn