(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Đoàn kiểm tra Liên hiệp quốc về công tác Tổng điều tra dân số
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 10/04/2009 Lượt xem: 24

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Liên Hiệp Quốc về cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, từ ngày 3 đến 5-4, Đoàn giám sát của Liên Hiệp quốc do bà Trần Thị Vân, Trợ lý đại diện UNFPA tại Việt Nam đã đến khảo sát cuộc Tổng điều tra trên địa bàn thành phố

Tham dự đoàn giám sát tại Đà Nẵng gồm có bà Trần thị Vân - Trợ lý đại diện UNFPA , bà Patricia Rosa Garcia - Tổ chức UNIFEM và các trợ lý, phiên dịch.

Sau khi làm việc với Ban chỉ đạo Thành phố về công tác tổ chức Tổng điều tra tại Đà Nẵng, Đoàn đã dành thời gian 3 ngày làm việc tại ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Hòa Vang, các phường Hải Châu 1, phường Hòa Cường Bắc, xã Hòa Châu, xã Hòa Bắc. Tại các nơi, Đoàn đã tìm hiểu cặn kẻ về công tác tổ chức, công tác điều tra ghi phiếu của điều tra viên, công tác kiểm tra của tổ trưởng, việc giám sát của các giám sát viên. Đoàn cũng đến xem và kiểm tra điều tra viên tiến hành điều tra tại Tu viện Thánh Phao-lồ, địa bàn điều tra thôn Giàn Bí.

Qua 3 ngày làm việc Đoàn đã đánh giá công tác chuẩn bị của thành phố rất tốt. Nhất là công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua những hình ảnh trực quan như panô, áp phích. Việc tuyên truyền được thực hiện sâu rộng với băng rôn, biểu ngữ được treo trên các tuyến đường và công sở. Mặc dù kế hoạch tuyên truyền có chậm do trùng vào thời điểm diễn ra các lễ hội, tuy nhiên, khi Đoàn đến nhà người dân thì họ đều biết thông tin về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Qua khảo sát Đoàn kiểm tra đã nhận xét trong quá trình chuẩn bị, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo họp tổ dân phố, thôn thông báo đến từng hộ dân về Tổng điều tra. Ngoài ra thực tế giám sát kỹ năng đặt câu hỏi phỏng vấn của điều tra viên cho thấy, công tác tập huấn đã được chú trọng; sau hai ngày điều tra, một số điều tra viên đã kịp thời chỉnh sửa và ban chỉ đạo các cấp đã có sự giám sát kịp thời. Tỷ lệ sai sót trong việc điền thông tin vào phiếu điều tra là rất ít.

Trong quá trình kiểm tra và làm việc với ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Hòa Vang, Đoàn đánh giá cao cách làm sáng tạo ở Hòa Vang, đó là một số thôn thực hiện giao ước thời gian cụ thể giữa điều tra viên với người dân để đến thu thập thông tin. Đây là cách làm hay cần nhân rộng vì chủ động được thời gian cho điều tra viên và không ảnh hưởng đến công việc của người dân.

Trần Triết Tâm - CVP BCĐ TĐTDS&NƠ Tp Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn