(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tiến độ Tổng điều tra đến hết ngày 11/4/2009
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 12/04/2009 Lượt xem: 24

Tại một số nơi, công tác điều tra, ghi phiếu thực địa đang đi vào giai đoạn kết thúc. Hiện nay việc điều tra ghi phiếu đã ổn định do ĐTV đã thuộc câu hỏi, quy trình điều tra, nắm vững nghiệp vụ ghi phiếu; người dân do đã biết rõ hơn về công tác Tổng điều tra nên hợp tác rất tốt

Tính đến cuối ngày 11/4/2009 tiến độ điều tra như sau:
Toàn Thành phố
Chia ra
Nhân khẩu thực tế thường trú
Nhân khẩu đặc thù
Chung cả 2 loại
Địa bàn toàn bộ
Địa bàn mẫu
Kết quả rà soát sơ đồ, bảng kê
+Tổng số hộ (hộ)
214746
214746
175643
39103
X
+Tổng số nhân khẩu (người)
857993
846686
695053
151633
11307
Tiến độ đến 11/4
+Tổng số hộ (hộ)
154874
154874
127411
27463
X
+Tổng số nhân khẩu (người)
617754
609828
501203
108625
7926
Tỷ lệ thực hiện đến 11/4 (%)
+Hộ
72,12
72,12
72,54
70,23
X
+Nhân khẩu
72,00
72,03
72,11
71,64
70,10

Tại một số nơi, công tác điều tra, ghi phiếu thực địa đang đi vào giai đoạn kết thúc. Hiện nay việc điều tra ghi phiếu đã ổn định do ĐTV đã thuộc câu hỏi, quy trình điều tra, nắm vững nghiệp vụ ghi phiếu; người dân do đã biết rõ hơn về công tác Tổng điều tra nên hợp tác rất tốt. Tuy nhiên một vài điều tra viên đã có hiện tượng chủ quan, làm nhanh, phỏng vấn hộ không theo quy trình nên có sai sót trong điều tra. Vài nơi tổ trưởng do chủ quan nên làm chưa hết trách nhiệm. Để tránh tình trạng trên Ban chỉ đạo Thành phố đã yêu cầu giám sát viên các cấp cần bám sát điều tra viên và tổ trưởng để kiểm tra quá trình phỏng vấn điều tra tại hộ và việc thực hiệc chức năng của tổ trưởng.

Chấp hành công điện số 547/CĐ-TTg ngày 10/4/2009 của Chính phủ, ban chỉ đạo Thành phố đã chỉ đạo các Ban chỉ đạo cấp quận/huyện, phường/xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tiến độ và chất lượng điều tra. Trong những ngày qua các ban chỉ đạo các cấp hoạt động rất tích cực thực hiện việc kiểm tra phiếu. Bên cạnh đó, chiến dịch tuyên truyền cho Tổng điều tra vẫn tiếp tục; các báo, đài phát thanh, truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin, phóng sự về công tác Tổng điều tra.

Tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Thành phố đã kết hợp với lượng biên phòng và Ban chỉ đạo phường Thuận Phước tiến hành điều tra các nhân khẩu hiện đang sống trên các phương tiện hút cát, hút bùn ngoài khơi vịnh Đà Nẵng. Qua khảo sát đã xác định 272 người sống trên 54 phương tiện là nhân khẩu thực tế thường trú phải kê khai.

Tại Đà Nẵng cũng còn một số cư dân vạn đò (17 phương tiện, 77 nhân khẩu) hiện đang sống lang thang trên các sông đã được lên kế hoạch điều tra vào ngày 17/4. Các cư dân này cũng đã được thông báo để tập trung kê khai tại phường Thuận Phước.

Trần Triết Tâm

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn