(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Doanh nghiệp và cơ sở kình doanh cá thể 2017
Người đăng tin: thong van tran Ngày đăng tin: 12/07/2018 Lượt xem: 194

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.