(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 14/05/2018 Lượt xem: 3059

Ngày 20/5/2020, Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1006/QĐ-TCTK  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Quyết định số 171/QĐ-TCTK ngày 31/3/2014 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Video Video

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn