(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Đổi mới công tác quản lý nhà nước Quản lý nhà nước 01/08/2013 16/10/2013 50 triệu VNĐ Đang triển khai

 

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn