(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 09/08/2022

THÔNG BÁO điều chỉnh tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 06/07/2022

Lễ công bố Quyết định công tác cán bộ 24/06/2022

Tuyên truyền văn bản trong và ngoài ngành 22/06/2022

THÔNG BÁO tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 10/06/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2022 31/05/2022

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, chia sẽ, hỗ trợ các trường hợp đoàn viên công đoàn Cục đang gặp khó khăn do bị Covid-19 16/02/2022

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 27/01/2022

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác Đảng năm 2022 26/01/2022

Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2021 22/12/2021

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn