(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 01/01/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2022 31/05/2022

Kế hoạch hội nghị Thống kê toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ chủ trì 25/02/2022

Tổng cục Thống kê ban hành kế hoạch số 170/TCTK-VPTC ngày 17/2/2022 về kế hoạch hội nghị Thống kê toàn quốc.

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 15/12/2020

Hội nghị triển khai Luật Thống kê 30/11/2020

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê Đà Nẵng 13/12/2019

Kế hoạch công tác thanh tra thống kê năm 2020 của Cục Thống kê Đà Nẵng 10/12/2019

Đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 30/11/2019

Trích báo cáo công tác văn phòng năm 2019

Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ của Cục Thống kê Đà Nẵng 2019 28/09/2019

Lịch phổ biến thông tin thống kê 2019 của Cục Thống kê Đà Nẵng 14/12/2018

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn