(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở Đà Nẵng năm 2019 18/03/2019

Từ ngày 1-4-2019, Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất, huy động gần như toàn bộ hệ thống chính quyền vào cuộc. Trích trả lờ...

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương 14/03/2019

Tài liệu họp Chi bô Cục Thống kê Đà Nẵng tháng 3-2019 05/03/2019

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 01/2019 29/01/2019

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Năm 2018 29/12/2018

Lịch phổ biến thông tin thống kê 2019 của Cục Thống kê Đà Nẵng 14/12/2018

Từ ngày 1-4-2019, tổng điều tra dân số và nhà ở tại thành phố 15/11/2018

Thành phố Đà Nẵng thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019 03/09/2018

Theo Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cả nước nói chung, trong đó có thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ 0 giờ ngày 1/4/2019.

Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 31/08/2018

Hội nghị Tập huấn Tổng duyệt Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 21/08/2018

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn