(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 11 và 11 tháng năm 2022 29/12/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 10 và 10 tháng năm 2022 29/10/2022

Hội thi “Tìm hiểu về Luật Thống kê” giữa các phường thuộc UBND quận Hải Châu 21/10/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 9-2022 29/09/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng tám và 8 tháng năm 2022 29/08/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 và 7 tháng năm 2022 29/07/2022

Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/07/2022

Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê làm việc tại Đà Nẵng 13/07/2022

THÔNG BÁO tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 05/07/2022

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 29/06/2022

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn