(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Đổi mới công tác quản lý nhà nước
Mục tiêu Đổi mới công tác quản lý nhà nước
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 50 triệu VNĐ
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 01/08/2013
Ngày kết thúc 16/10/2013
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ
Tình trạng
Quay lại

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn