(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Phần mềm kết nối VPN GSO (kết nối hệ thống nội bộ TCTK) 03/08/2020

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 14/03/2020

Quy mô và số lượng hộ được phân bổ điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 tại Đà Nẵng 27/02/2020

Số liệu dân số thành phố Đà Nẵng theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2019 11/09/2019

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP 29/08/2019

Tổng cục Thống kê cho biết, 76.000 doanh nghiệp đã được bổ sung trong lần đánh giá lại quy mô GDP lần này.

Tổng cục Thống kê: 'Không dùng cách tính mới khi đánh giá lại GDP' 28/08/2019

Ông Nguyễn Bích Lâm khẳng định, việc tính lại GDP để có bức tranh thực nền kinh tế, không nhằm tăng GDP, giảm trần nợ công.

Chưa tính kinh tế ngầm khi đánh giá lại quy mô GDP 22/08/2019

Đánh giá lại quy mô GDP lần này được thực hiện toàn diện hơn, tuy nhiên Tổng cục Thống kê chỉ xem xét, rà soát các hoạt động kinh tế thuộc phạm vi sản xuất theo quy định của Việt Nam, không đề cập tớ...

Đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) 20/08/2019

Tổng cục thống kê thực hiện đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước, đây là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng trong hệ thống tài khoản quốc gia

Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 26/07/2019

Ban Kinh tế Hội đồng nhân dân làm việc với Cục Thống kê Đà Nẵng 18/06/2019

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn