(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Chuyên mục hỏi đáp Chuyên mục hỏi đáp

Keywords
Filter
Date
Category
 
Chỉ tiêu thống kê là gì?
Sender:   -  
Hệ thống chỉ tiêu thống kê là gì? Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là gì?
Sender:   -  
Thống kê có vai trò như thế nào?
Sender:   -  
Vì sao phải ban hành Luật thống kê?
Sender:   -  
Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê là gì?
Sender:   -  

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn