(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Chuyên mục hỏi đáp Chuyên mục hỏi đáp

Keywords
Filter
Date
Category
 
Tôi muốn đặt câu hỏi.
Sender: Trần Văn Thông  -  07/04/2020
Hoạt động thống kê là gì?
Sender:   -  
Chỉ tiêu thống kê là gì?
Sender:   -  
Hệ thống chỉ tiêu thống kê là gì? Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là gì?
Sender:   -  
Thống kê có vai trò như thế nào?
Sender:   -  
Vì sao phải ban hành Luật thống kê?
Sender:   -  
Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê là gì?
Sender:   -  
Trường hợp Luật thống kê và các Luật khác (hiện hành) cùng quy định một vấn đề...(See more)
Sender:   -  
Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác...(See more)
Sender:   -  
Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê so với phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh kế...(See more)
Sender:   -  

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn