(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 16/01/2015

Thông tư Số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Tính GDP địa phương quy về một mối 20/08/2014

Nguồn: Báo chính phủ và trang tin Tổng Cục Thống kê

164 thuật ngữ thống kê thông dụng nhất 02/06/2009

164 thuật ngữ thống kê thông dụng nhất để đưa vào cuốn sách này. Cuốn sách gồm ba phần: phần một gồm 33 thuật ngữ về lý thuyết thống kê và các chỉ tiêu tổng hợp; phần hai gồm 90 thuật ngữ về thống kê...

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn