(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tài liệu họp Chi bô Cục Thống kê Đà Nẵng tháng 3-2019 05/03/2019

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 01/2019 29/01/2019

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Năm 2018 29/12/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 9 tháng và tháng 9 năm 2018 29/09/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 8 năm 2018 29/08/2018

Nguồn: Trích báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố đà nẵng tháng 8 và 8 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng - Tháng 7 năm 2018 29/07/2018

Y tế và mức sống dân cư 2017 12/07/2018

Giáo dục và đào tạo 2017 12/07/2018

Vận tải và bưu chính viễn thông 2017 12/07/2018

Chỉ số giá 12/07/2018

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn