(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Cải tạo trụ sở Cục Thống kê
Mục tiêu sửa chữa, sơn chống thấm quanh trụ sở
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí Tổng cục Thống kê
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 01/01/2020
Ngày kết thúc 31/12/2020
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ
Tình trạng Hoàn thành
Quay lại

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn