(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Góp ý dự thảo các biểu mẫu hướng dẫn thu thập các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh đối với các sở ban ngành 07/04/2017

Thực hiện chương trình công tác của TCTK, Vụ PPCĐ & CNTT dự thảo các biểu mẫu hướng dẫn thu thập các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh đối với các sở ban ngành chủ trì nhằm phục vụ công tác triển khai HTCT ...

Chức năng nhiệm vụ của Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng 25/01/2017

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Tháng 8 năm 2016 26/10/2016

Nguồn: trích báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Tháng 8 năm 2016 Cục Thống kê Đà Nẵng

Lịch công tác lãnh đạo Cục Thống kê tuần 9 (22/2- 28/2) 23/02/2016

Lịch công tác lãnh đạo Cục Thống kê tuần 9 (25/2- 28/2)

Lịch công tác lãnh đạo Cục Thống kê tuần 5 (25/1- 31/1) 23/02/2016

Lịch công tác lãnh đạo Cục Thống kê tuần 5 (25/1- 31/1)

Lịch công tác tuần 16-2014 16/04/2014

Lịch làm việc tuần 16 - 2014 từ ngày 14/4 đến ngày 20/4/2014

Lịch công tác tuần 15/2014 lãnh đạo Cục Thống Kê Đà Nẵng 07/04/2014

Lịch công tác tuần 15/2014 - Từ ngày 7/4/2014 đến ngày 13/4/2014

báo cáo tình hình thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã 03/03/2014

Công văn số 53/CTK-TTra về việc báo cáo tình hình thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã gửi các đơn vị.

Tài liệu phục vụ báo cáo thực hiện Chiến lược phát triển thống kê năm 2013 07/02/2014

Ngày 20 tháng 1 năm 2014 UBND thành phố có ban hành công văn số 602/UBND-TH về việc theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn thành phố. Cục Thống kê Đà Nẵ...

Lịch công tác tuần 39 22/10/2013

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn