(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 27/02/2021

Chính sách chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 27/02/2021

Mục tiêu chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 27/02/2021

Quyết định ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2015 27/02/2021

Hệ thống biểu mẫu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 30/07/2019

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành 19/03/2012

Ngày 15/8/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành quyết định số 111/2008/QĐ-TTg về việc Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành.

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 19/03/2012

Ngày 30 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh ...

Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 06/01/2009

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn