(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
KCN Hòa Cầm 11/10/2017

- KCN Hoà Cầm có tổng diện tích 266 ha, được chia làm 2 giai đoạn. + Giai đoạn 1: thành lập theo Quyết định số 2459/QĐ-UB ngày 25/4/2003 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có diện tích là 137ha....

DANH MỤC NGÀNH KINH TẾ CẤP 2 12/11/2013

DANH MỤC TỈNH, THÀNH PHỐ 12/11/2013

DANH MỤC CÁC DÂN TỘC 28/04/2009

Danh mục hành chính TP. Đà Nẵng 14/04/2009

Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2007, ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi đã được cập nhật đến t...

 

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn