(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 52 NĂM 2022

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
19/12
S 8h00 Tập huấn điều tra lao động việc làm (01 ngày) Trần Văn Vũ Phòng TK XH; phòng TTTT Hội trường tầng 5  
C            
T            
Thứ ba
20/12
S 8h00

Tập huấn điều tra thương mại dịch vụ

 

Trần Nam Trung

Trần Văn Vũ

Phòng TK KT; phòng TTTT

Trần Văn Vũ

Hội trường tầng 5

Phòng họp Tầng 2

 
C 14h Họp trực tuyến góp ý quy chế Bổ nhiệm        
T            
Thứ tư
21/12
S 8h

 

Họp trực tuyến công tác đánh giá cán bộ

       
C            
T            
Thứ năm
22/12
S 8h30 Tập huấn cài đặt phần mềm chống mã độc Trần Nam Trung Tổ CNTT Hội trường tầng 2  
C            
T            
Thứ sáu
23/12
S  

Dự hội nghị sơ kết công tác dân quân tự vệ

Dự hội nghị CBCC tại Thanh Khê - Liên Chiểu

Trần Nam Trung

Trần Văn Vũ

     
C            
T            
Thứ bảy
24/12
S            
C            
T            
Chủ nhật
25/12
S            
C            
T            

Lịch công tác khác

Lịch cơ quan tuần 38 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 37 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 36 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 35 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 34 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 33 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 32 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 31 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 30 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 29 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 28 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 27 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 26 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 25 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 24 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 23 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 22 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 21 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 20 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 19 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 18 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 17 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 16 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 15 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 14 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 13 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 12 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 11 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 10 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 9 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 8 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 7 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 6 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 5 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 4 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 3 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 2 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 1 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 53 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 51 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 50 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 49 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 48 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 47 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 46 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 45 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 44 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 43 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 42 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 41 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 40 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 39 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 38 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 37 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 36 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 35 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 34 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 33 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 32 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 31 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 30 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 29 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 28 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 27 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 26 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 25 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 24 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 23 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 22 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 21 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 20 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 19 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 18 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 17 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 16 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 15 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 14 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 13 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 12 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 11 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 10 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 9 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 8 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 7 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 6 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 5 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 4 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 3 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 2 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 1 năm 2021 Lịch cơ quan tuần 52 năm 2021 Lịch cơ quan tuần 51 năm 2021 Lịch cơ quan tuần 50 năm 2021

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn