(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2022 30/12/2022

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 11 và 11 tháng năm 2022 29/12/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 10 và 10 tháng năm 2022 29/10/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 9-2022 29/09/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng tám và 8 tháng năm 2022 29/08/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 và 7 tháng năm 2022 29/07/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng quý II và 6 tháng đầu năm 2022 29/06/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 5 năm 2022 29/05/2022

Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 29/04/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng quý I năm 2022 29/03/2022

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn