(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Cải tạo công trình trụ sở Chi cục Thống kê Hoà Vang Quản lý nhà nước 30/06/2021 31/12/2021 Tổng cục Thống kê Đang triển khai
2 Cải tạo trụ sở Cục Thống kê Quản lý nhà nước 01/01/2020 31/12/2020 Tổng cục Thống kê Hoàn thành
3 Sửa chữa Chi cục Thống kê khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu Quản lý nhà nước 01/08/2022 30/09/2022 Tổng cục Thống kê cấp Đang triển khai
4 Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thống kê Liên Chiểu Quản lý nhà nước 28/03/2019 24/04/2019 Do Tổng cục Thống kê phân bổ Hoàn thành

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn