(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Cẩm nang chuyển đổi số 28/09/2023

Cuốn cẩm nang Chuyển đổi số được xây dựng trên cơ sở các bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thực tiễn của những người đã từng trăn trở, đã trực tiếp tham gia hoạch định cơ chế,...

Câu chuyện chuyển đổi số 2021 28/09/2023

Cuốn sách này giới thiệu những câu chuyện về chuyển đổi số của Việt Nam, bao gồm các câu chuyện thành công được thực tiễn kiểm chứng là hiệu quả có thể tham khảo nhân rộng và các câu chuyện sưu tầm c...

Xét duyệt đề tài sáng kiến năm 2023 28/08/2023

Năm 2023, số lượng đề tài sáng kiến cấp cơ sở đăng ký nhiều hơn các năm và đề tài liên quan đến ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thống kê được các tác giả quan tâm nhiều...

Danh sách điều tra viên trưng tập tham gia điều tra xây dựng mạng lưới và điều tra gia tiêu dùng năm gốc 2024 của Chi cục Thống kê quận Hải Châu 27/06/2023

Hội nghị Báo cáo chuyên đề "Tình hình thời sự trong nước, quốc tế trong thời gian gần đây" 05/04/2023

THÔNG BÁO Về thời gian, địa diểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 17/01/2023

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Tổng cục Thống kê có Công văn số 07/TB-HĐTDCC về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức TCTK

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy 13/12/2022

Ngành Thống kê quyết tâm chuyển đổi số 20/10/2022

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 09/08/2022

Ứng dụng công nghệ trong điều tra thống kê xử lý dữ liệu nhanh, chính xác 07/07/2022

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn