(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 29/07/2019

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 29/06/2019

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố đà nẵng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 29/05/2019

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 4 năm 2019 28/04/2019

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 3 và qúy I - 2019 29/03/2019

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 02-2019 28/02/2019

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 01/2019 29/01/2019

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Năm 2018 29/12/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 11 và 11 tháng năm 2018 29/11/2018

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018 thành phố Đà Nẵng 29/10/2018

(Trích báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018 thành phố Đà Nẵng)

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn