(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
THÔNG BÁO tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 05/07/2022

THÔNG BÁO tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 10/06/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2022 31/05/2022

Chỉ thị 7/CT-TTg 2022 tăng cường công tác thống kê Nhà nước 30/05/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước.

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 5 năm 2022 29/05/2022

HỘI THẢO DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 20/05/2022

Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2021 18/05/2022

Sáng 18-5, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh – Trưởng...

Ngày 06/5 hằng năm - Ngày Thống kê Việt Nam 05/05/2022

Sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế - tiền thân của ngành Thống kê và Tổng cục...

Hoạt động thống kê Nhà nước - Phim tài liệu phục vụ Hội nghị Thống kê toàn quốc 17/03/2022

Tài liệu Hội nghị Thống kê toàn quốc năm 2022 16/03/2022

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn