(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tình hinh kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 12, quý IV và ước năm 2019 28/12/2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 Và 11 tháng đầu năm 2019 Thành phố Đà Nẵng 29/11/2019

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 10 và 10 tháng năm 2019 28/10/2019

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 9 và 9 tháng năm 2019 29/09/2019

Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9-2019 của Cục Thống kê Đà Nẵng

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019 29/08/2019

(Nguồn: báo cáo kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng)

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 29/07/2019

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 29/06/2019

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 28/06/2019

Sáng ngày 28/6/2019, được sự đồng ý của Tổng cục Thống kê và UBND thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019 28/06/2019

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố đà nẵng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 29/05/2019

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn