(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Từ khóa:

Hiển thị 834 Kết quả

Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp năm 2023 và Điều tra Biến động dân số, Kế hoạch hóa gia đình ngày 01/4/2023

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 và Quyết định số 276/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/03/2023 Chuyên mục: Tin tức sự kiện Tags:
Công văn của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Quyết định số 05-2023-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phí về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê

Ngày 02 tháng 03 năm 2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn Giao Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện Quyết định...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 03/03/2023 Chuyên mục: Tin tức sự kiện Hoạt động Thống kê cơ sở Chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển Hệ Thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện Tags: Htcttk
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ngày 24 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 26/02/2023 Chuyên mục: Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia Chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển Văn bản pháp lý Tin tức sự kiện Tags: Htcttk
THÔNG BÁO Về thời gian, địa diểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Tổng cục Thống kê có Công văn số 07/TB-HĐTDCC về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức TCTK

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 17/01/2023 Chuyên mục: Tin tức khác (...) Tin mới Tin tức sự kiện Tags:

 

 

Liên kết web Liên kết web

Vui lòng cấu hình chọn 1 chủ đề liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 8 2 8 3 1
Today: 402
Yesterday: 790
This week: 0
This month: 402
Total: 1.782.831

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn