(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 tại thành phố Đà Nẵ... 30/08/2022

QĐ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà ... 15/08/2022

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 15-...

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 23/12/2021

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam gia đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 01/12/2021

Chuyển đổi số trong hoạt động thống kê - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê 01/12/2021

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao vai trò, vị thế của ngành, thời gian qua, Cục Thống kê Đà Nẵng đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh ...

THÔNG BÁO Về việc tiếp công dân của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 04/11/2021

Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Thống kê giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và ... 29/10/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 31/08/2021

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 21/06/2021

Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 27/02/2021

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn