(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tinh hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng năm và 5 tháng đầu năm 2023 29/05/2023

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 29/04/2023

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng ba và quý I năm 2023 29/03/2023

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG HAI VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 28/02/2023

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 01 năm 2023 30/01/2023

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 01/01/2023

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2022 30/12/2022

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 11 và 11 tháng năm 2022 29/12/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 10 và 10 tháng năm 2022 29/10/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 9-2022 29/09/2022

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn