(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Chuyên mục hỏi đáp Chuyên mục hỏi đáp

Nội dung tìm
Tìm theo
Theo ngày
Lĩnh vực
 
Tôi muốn đặt câu hỏi.
Người gửi: Trần Văn Thông  -  07/04/2020
Hoạt động thống kê là gì?
Người gửi:   -  
Chỉ tiêu thống kê là gì?
Người gửi:   -  
Hệ thống chỉ tiêu thống kê là gì? Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là gì?
Người gửi:   -  
Thống kê có vai trò như thế nào?
Người gửi:   -  
Vì sao phải ban hành Luật thống kê?
Người gửi:   -  
Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê là gì?
Người gửi:   -  
Trường hợp Luật thống kê và các Luật khác (hiện hành) cùng quy định một vấn đề...(Xem thêm)
Người gửi:   -  
Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác...(Xem thêm)
Người gửi:   -  
Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê so với phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh kế...(Xem thêm)
Người gửi:   -  

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn