(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Chuyên mục hỏi đáp Chuyên mục hỏi đáp

Nội dung tìm
Tìm theo
Theo ngày
Lĩnh vực
 
Trường hợp Luật thống kê và các Luật khác (hiện hành) cùng quy định một vấn đề...(Xem thêm)
Người gửi:   -  
Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác...(Xem thêm)
Người gửi:   -  
Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê so với phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh kế...(Xem thêm)
Người gửi:   -  

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Video Video

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn