(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, chia sẽ, hỗ trợ các trường hợp đoàn viên công đoàn Cục đang gặp khó khăn do bị Covid-19 16/02/2022

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 27/01/2022

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác Đảng năm 2022 26/01/2022

Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2021 22/12/2021

GM Hội nghị công chức và người lao động Văn phòng Cục Thống kê năm 2021 21/12/2021

Gặp mặt và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên về nghỉ hưu trong năm 2021 21/12/2021

Gặp mặt chia tay công chức nghỉ hưu theo chế độ năm 2021 26/11/2021

Lấy ý kiến về nhu cầu, yêu cầu triển khai chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 01/11/2021

Thống kê cần cập nhật và theo sát diễn biến của kinh tế - xã hội 27/10/2021

Hội nghị trực tuyến tập huấn Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 27/10/2021

Thực hiện Quyết định số 1176/Q Đ-TCTK ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Về việc điều tra Thu thập thông tin bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2...

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn