(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Năm 2018 29/12/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 9 tháng và tháng 9 năm 2018 29/09/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 8 năm 2018 29/08/2018

Nguồn: Trích báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố đà nẵng tháng 8 và 8 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng - Tháng 7 năm 2018 29/07/2018

Y tế và mức sống dân cư 2017 12/07/2018

Giáo dục và đào tạo 2017 12/07/2018

Vận tải và bưu chính viễn thông 2017 12/07/2018

Chỉ số giá 12/07/2018

Thương mại và du lịch 2017 12/07/2018

Dân số và lao động năm 2017 12/07/2018

 

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn