(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức năm 2019 01/08/2019

Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 26/07/2019

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 TỔNG CỤC THỐNG KÊ 12/07/2019

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số 2019: Cả nước có hơn 96,2 triệu người, Đà Nẵng có 1.134.310 người 11/07/2019

Ban Kinh tế Hội đồng nhân dân làm việc với Cục Thống kê Đà Nẵng 18/06/2019

Hội nghị triển khai công tác thu thập thông tin phiếu điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ năm 2019 tại Đà Nẵng 11/06/2019

Sáng ngày 11/6/2019 tại Cục Thống kê Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị triển khai công tác thu thập thông tin phiếu điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ cho các chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thống kê tuyển dụng công chức năm 2019 10/04/2019

Thông tin Tổng cục Thống kê tuyển dụng năm 2019 10/04/2019

Thông báo tuyển dụng của cơ quan Tổng cục Thống kê

Tài liệu họp Chi bô Cục Thống kê Đà Nẵng tháng 3-2019 05/03/2019

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 01/2019 29/01/2019

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn