(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021 thành phố Đà Nẵng 30/10/2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Chín, quý III và 9 tháng năm 2021 29/09/2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng tám và 8 tháng năm 2021 thành phố Đà Nẵng 29/08/2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 thành phố Đà Nẵng 29/07/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2021 29/06/2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm 2021 thành phố Đà Nẵng 29/06/2021

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 5 và năm tháng đầu năm 2021 29/05/2021

Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 thành phố Đà Nẵng 29/04/2021

Tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2021 thành phố Đà Nẵng 29/03/2021

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 2 -2021 28/02/2021

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn