(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2020 thành phố Đà Nẵng 29/09/2020

Tình hinh kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 thành phố Đà Nẵng 28/08/2020

Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 29/07/2020

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 03/07/2020

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng và tháng 6 năm 2020 thành phố Đà Nẵng 30/06/2020

(Trích báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng và tháng 6 năm 2020 thành phố Đà Nẵng)

Số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 thành phố Đà Nẵng [Infographic] 30/06/2020

(Số liệu trình bày dạng Infographic)

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2020 30/06/2020

Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 thành phố Đà Nẵng 29/05/2020

Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 thành phố Đà Nẵng 29/04/2020

(Trích báo cáo kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng)

Tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2020 thành phố Đà Nẵng 28/03/2020

(Trích báo cáo kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2020 Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng)

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn