(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển,...

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 856/QD-TCTK Người ký Nguyễn Bích Lâm
Ngày ban hành 23/07/2015 Ngày xuất bản 01/01/2019
Ngày hiệu lực 23/01/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Tổng Cục Thống kê Cơ quan ban hành Tổng Cục Thống kê
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 856_QD_TCTK.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  2. Thông báo mã số tên đơn vị hành chính mới
  3. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Cục thống kê thành phố Đà Nẵng
  4. Công văn về hướng dẫn công tác phát ngôn với cơ quan báo chí của Sở Thông tin truyền thông Đà Nẵng ban hành.
  5. Kết luận của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp với lãnh đạo phụ trách phòng Thống kê Nông nghiệp

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn