(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế - xã hội 10/11/2021

Việc thông qua dự án Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê tạo cơ sở pháp lý bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030.

Sửa Luật Thống kê để thu thập, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời 10/11/2021

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Sau 5 năm triển khai, Luật đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.

Luật Thống kế sửa đổi mang lại độ tin cậy cao hơn, chính xác hơn, cập nhật hơn 10/11/2021

Thống kê phải bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phản ánh tình hình mới, bối cảnh mới phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong điều tra thống kê 10/11/2021

Trong năm 2021, Tổng cục Thống kê tiến hành 26 cuộc điều tra, trong đó 50% sử dụng phiếu điện tử. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, thay thế 85% phiếu giấy bằng phiếu điện tử trong điều tra và tổng...

Điều chỉnh Luật Thống kê để kịp thời phản ánh bối cảnh mới 10/11/2021

Dự kiến ngày 13/11 tới đây, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục, danh mục chi tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê sẽ được trình Quốc hội biểu quyết thông qua. Theo Thứ trưởng Bộ...

Thống kê cần cập nhật và theo sát diễn biến của kinh tế - xã hội 27/10/2021

Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV: Không để thống kê chỉ là con số 26/10/2021

Chiều 25/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

UBTV Quốc hội: Xây dựng cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia 26/10/2021

Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đại biểu Quốc hội cho ý kiến, nếu Quốc hội đồng thuận cao thì thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 2.

[VIDEO] Tin tức về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 21/10/2021

[INFO GRAPHIC] Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 20/10/2021

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn