(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 10 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h45 Họp UBND thành phố (đề án Quy hoạch TP) A Vũ 24 Trần Phú A Tư
13h30 Họp tại UBND thành phố (đề án Quy hoạch TP) A Vũ + Liên 24 Trần phú A Tư

7h30 Họp UBND TP (đề án Quy hoạch TP) A Vũ + Liên

7h30 Làm việc tại CCTK Sơn Trà về LĐVL A Trung CCTK Sơn Trà

8h00 Làm việc tại Ngũ Hành Sơn (Hòa Hải) C Trinh NHS
9h00 Làm việc tại Cẩm Lệ (gửi thông báo KL của Hiếu) a Trung B. Hải + Huân Đoàn Ngọc Nhạc - Cẩm Lệ A Tra

8h00 Tập huấn điều tra DN A Vũ Tổ Thường trực (TM +CN) Chi cục (tất cả) Hội trường Cục TCHC CN TM
13h30 Tập huấn điều tra DN A Vũ '' '' ''
13h30 Họp tại UBND TP(đề án Quy hoạch TP) A Vũ + Liên 24 Trần Phí a Tư


Lịch công tác khác

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn