(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 16 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
9g30 Họp thành ủy Lãnh đạo thành phố A Vũ 24 Trần phú Thành ủy Đà Nẵng
15g00 Họp UBND thành phố Lãnh đạo thành phố A Vũ Chị Liên 24 Trần phú UBND - Viện nghiên cứu PTKTXH

8g00 Họp Thành ủy mở rộng Lãnh đạo Thành ủy A Vũ 24 Trần phú UBND
14g00 Lấy phiếu quy trình 5 bước chuẩn bị ĐH Cấp ủy Đảng viên CB CTK Hội trường CB


Lịch công tác khác

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn